Produkter og tjenester

Strategiimplementering

Fra plan til resultater

Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever nye strategier. Å utvikle den rette strategien er en forutsetning. Resten handler om selve gjennomføringen. Vi kan hjelpe deg å få strategien din implementert. Vi har lang erfaring i hvordan strategier skal realiseres gjennom mennesker.

Hvordan implementere best mulig?
Våre unike analyseteknikker gjør oss i stand til å kartlegge din organisasjons nåværende profil. Denne kartleggingen er grunnlaget for implementeringsplanen. Planen definerer og bygger muligheter for fremtiden. Den utnytter samtidig de ressursene du har og som vil være med å utgjøre den store forskjellen – dine medarbeideres prestasjoner.

Hvordan forme virksomheten i tråd med den nye strategien?
Våre metoder og verktøyer gjør oss i stand til å evaluere dine medarbeidere på alle nivåer. Vi kommer med klare anbefalinger om organisasjonens optimale struktur, inklusiv nødvendige endringer for å lykkes med planen

Hvordan oppnå gode resultater på kort tid?
Selv en smart omstrukturering er ikke alltid nok. Å få gjennomført implementeringen med dine ansatte er nå vårt viktigste fokus. En tydelig og god implementeringsprosess handler om å styrke endringsledernes myndighet og samtidig redusere motstanden for endring.

 FastStart™ for ansatte i nye stillinger

 Coache ledere til effektive gjennomføringer i den “nye” virksomheten

 Lære dine ansatte smarte og effektive måter å jobbe på

 Støtte ansatte som er omplassert, og redusere støy

Uansett hva som er driveren bak din nye strategi, har Mercuri Urval metoder, verktøyer og spesialkompetanse til å være din implementeringspartner.

Les mer om strategiimplementering