Produkter og tjenester

Resultatstyring

Optimaliser prosessene

Det er ikke noe mysterium hvordan prestasjoner skapes i næringslivet. De mest suksessrike organisasjonene levere resultater fordi de har de riktige medarbeiderne med den rette kompetansen. De riktige medarbeiderne skaper resultater fordi de forstår virksomhetens strategi – og deres egen rolle i den.

Resultatstyring er en kontinuerlig prosess som handler om å samkjøre dine medarbeidere med din strategi. Mercuri Urval kan designe, tilrettelegge og/eller overvåke en lederprosess i samsvar med dine behov.

Vi hjelper deg med å måle og styre medarbeidernes prestasjoner for å styrke virksomhetens konkurranseevne.  

Skreddersydde løsninger
Mercuri Urval tilbyr resultatstyringsløsninger som er tilpasset dine behov. Vi hjelper deg å utvikle den riktige resultatmodellen for din bedrift, eller forsterke den du allerede har. Hvordan kan dine prosesser tilpasses for å få større påvirkningskraft?

Hvordan kan du sørge for at kompetansen som evalueres er den du har definert som strategisk nøkkelkompetanse?  

Hvordan kan du sørge for at resultatstyringen og talentutviklingen fungerer optimalt sammen?
 
Hvordan utvikler du dine ansattes evne til å justere prestasjonsforventninger?

Virksomhetsstyring ved Mercuri Urval
Mercuri Urval har jobbet med virksomhetsstyring i mer enn 40 år. Det er stort sett dette vi gjør. Enten du ønsker å utvikle din egen organisasjons evne til å levere resultatstyring, eller om du vil at vi skal hjelpe deg direkte med å evaluere dine ansatte, har vi dokumenterbare resultater å vise til – resultater som vil sikre vår suksess sammen.

Diskuter virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til dette med en av våre konsulenter.