Produkter og tjenester

Organisasjonsutvikling

La individer, kultur og strukturer prestere optimalt – sammen

Den riktige organisatoriske modellen vil forbedre virksomhetens effektivitet. Mercuri Urvals modell for Organisasjonsutvikling gir deg mulighet til å få en dypere forståelse for din nåværende organisasjon. Dette vil kunne skape grunnlag for fremtidig forbedrede prestasjoner og resultater.

Tilpasset dine spesifikke behov, har et typisk program for Organisasjonsutvikling følgende komponenter:

1. Analyser og definisjoner: Våre avanserte analyseteknikker hjelper deg med å kartlegge organisasjonens nåværende profil og å definere dens fremtidige behov. 

2. Evaluering: Vår brede erfaring fra fordypede personvurderinger gjør oss i stand til å evaluere personer på alle nivåer i organisasjonen

3. Implementering: Ved å kombinere denne kunnskapen med detaljert analyse av din strategi, kan vi gi klare anbefalinger om organisasjonens optimale form og struktur. Vi jobber sammen med deg for å implementere den nye organisasjonen. Vi har muligheten for eventuelt å omplassere enkelte medarbeidere til stillinger som er bedre tilpasset virksomhetens behov og den ansattes kompetanse.

Under implementeringen har vi et særlig fokus på å skape raske og effektfulle endringer, uten at dette skader den daglige driften av virksomheten.

Mercuri Urval har kapasiteten og kompetansen til å være din samarbeidspartner i en endringsprosess – enten det dreier seg om omplassering av medarbeidere , coache ledere til å implementere den nye arbeidsmodellen, sørge for at nyansatte kommer seg effektivt opp i leveringsmodus, eller lære opp dine medarbeidere til hvordan de kan arbeide mest mulig effektivt.