Produkter og tjenester

Kundepersepsjonsanalyse

Basér strategien din på et solid grunnlag

Å ha god kjennskap til dine kunder og hvordan de betrakter deg er viktig for å utarbeide en forretningsstrategi som genererer gode resultater.

Mercuri Urvals kundepersepsjonsanalyse er en analyse av kundens verdikjede som gir deg en mer inngående forståelse av din omgang med kundene. Vi får svar på følgende spørsmål:

- Hvordan kan du styrke din strategiske posisjon overfor kundene?
 
- Har du gjort en grundig nok evaluering av konkurransen i ditt marked?

- Hvordan kan du tilføre merverdi for å vinne, beholde og utvide kundebasen din?

- Hvilke forretningsvalg vil hjelpe deg med å øke inntjeningen?

Å ha de rette svarene på disse spørsmålene betyr at du kan tilpasse strategien din til dine kunder, for dermed å skape merverdi for alle parter.

Våre kundepersepsjonseksperter vet hvordan du bør håndtere kundene for å få de svarene du trenger, og samtidig se til at kundene sitter igjen med et godt inntrykk av selskapet. Nøye strukturerte intervjuer med kundekonsulenten og din kunde sikrer at informasjonen danner grunnlag for anbefalinger som igjen bidrar til resultatforbedring. Dersom du trenger vår hjelp til å implementere disse anbefalingene, har vi dyktige medarbeidere som har bred erfaring med omstrukturering og organisasjonsendringer.

Hvorfor skal du samarbeide med Mercuri Urval?

• Vi er spesialister og foregangspersoner i å forstå mennesker og forretninger.

• Vi har konsulenter med lang og bred erfaring fra intervjusituasjoner og kundehåndtering.

• Vi har den nødvendige erfaring fra forretningsområdene.

• Vi har patenterte verktøy og metoder som er de beste i markedet

Henvendelse angående vår kundepersepsjonsanalyse

• Tiltak som forbedrer forretningsresultatet
 
• Tiltak som styrker salgsstabens effektivitet

• Strategisk omposisjonering

• Utforsking av nåværende og fremtidige behov og muligheter i markedet

• Programmer for omstrukturering

• M&A-tiltak etter fusjonering

• Utvikling av kompetansemodeller av og for kunden

Om prosessen:

1. Forretningsanalyse og programplanlegging

2. Håndtering av all kommunikasjon med kunder og leverandører

4. Intervjuer med både nøkkelkunder og de viktigste relasjonene (og elektronisk undersøkelse/fokusgrupper)

5. Rapport, konklusjon og analyser

6. Presentasjon av strategiske anbefalinger

7. Utarbeidelse av handlingsplan

8. Oppfølging og evaluering

Eksempel:

Global telekommunikasjon: Som en internasjonal aktør hjalp vi vår kunde med å forstå hvordan kundene oppfattet dem. Denne innsikten gjorde det mulig for oss å bistå med å utvikle og implementere forbedret kompetanse innen kundeservice, noe som igjen førte til resultatforbedring.

Ta en prat med en av våre spesialister for å høre mer.