Produkter og tjenester

Fusjon og oppkjøp - M&A

Forente krefter - styrket kompetanse

Nær en tredel av alle fusjoner og oppkjøp øker aksjonærenes verdier. En like stor andel mislykkes. Det er menneskene i din organisasjon som utgjør forskjellen.

Gang på gang har vi sett at suksess eller fiasko for en fusjon eller oppkjøp gjenspeiler i hvilken grad de ansatte har vært involvert i en strukturert integrasjonsprosess. Uansett hvor nært de to selskapene er tilpasset hverandre på overflaten, representerer en sammenslåing av kulturer og mennesker store utfordringer – og store muligheter.

Mercuri Urval forstår det emosjonelle landskapet og de ulike fasene som organisasjoner gjennomgår i en fusjon. Med omfattende erfaring fra andre nasjonale og internasjonale kunder har vi opparbeidet oss betydelig innsikt i omstillings- og integreringsprosesser som også vil kunne komme din virksomhet til del:
Planlegg integrasjonsprosessen
Velg de riktige medarbeiderne
Bygg de riktige teamene med den riktige kompetansen
Coach ledere og medarbeidere

Ved aktivt å ta del i medarbeideres problemer og utfordringer, kan vi sikre en vellykket start og et vellykket resultat for nye fusjoner eller oppkjøp.

Les mer om omstilling.