Produkter og tjenester

Etablering og reetablering av virksomheter

Lokal tilstedeværelse - globalt

Etablering eller reetablering i nye og ukjente markeder, nasjonalt eller internasjonalt, er ofte en utfordring. At en flytting eller utvidelse skal lykkes på lang sikt, forutsetter en god start. Du trenger derfor en partner som har gjort dette før. Mercuri Urval er godt kjent med lokale arbeidsmarkeder over hele verden.

Utfordringen
Mange selskaper har ikke kapasitet, erfaring og lokal tilgang på støtte for å gjennomføre en omfattende bemanningsoperasjon.

Å identifisere, attrahere og ansette de rette personene – til riktig tid – er en utfordring for enhver bedrift. Det å sette sammen et vinnerlag i et nytt marked krever den type menneskekompetanse som har gjort Mercuri Urval til en internasjonal suksess.

Vi har lokale forbindelser og kunnskap som vil gjøre ditt prosjekt til en suksesshistorie.

Les flere suksesshistorier. (Link to reference projects - Vestas)

Les mer om etablering av nye virksomheter. (Link to reference projects - Vestas)