Produkter og tjenester

Virksomhetsendring

En verden i forandring

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye tider krever nye strategier og nye løsninger.

Endringer i rammebetingelser krever en skjerpet oppmerksomhet for den som skal opprettholde eller forsterke sin markedsposisjon. De virksomhetene som kommer best ut av det er de som tilpasser seg de stadig skiftende og mer skjerpede forventningene fra kunder og interessenter.

Endringer i virksomheten krever endringer hos de ansatte:

o Revurder etablerte sannheter
o Vær åpen for nye ideer
o Tenk utenfor boksen
o Utfordre og flytt komfortsonen

Siden de fleste mennesker foretrekker at ting forblir uendret, må all omstilling starte i bevisstheten til de som skal være med på prosessen. Skal du lykkes med endringer, må du først sørge for at menneskene i din organisasjon endrer måten de tenker på. Deretter vil de kunne starte å gjøre ting annerledes – og bidra til at virksomhetens strategi realiseres.

I flere tiår har Mercuri Urval hjulpet organisasjoner i omstilling. Vårt utgangspunkt er din forretningsstrategi. Vårt spekter av tilnærminger til omstilling er basert på flere tiårs erfaring fra praktisk gjennomføring. Dersom du trenger å forbedre dine resultater, vil Mercuri Urval kunne bidra som din samarbeidspartner innen følgende områder:

• Iverksette omstillinger gjennom de ansatte
• Bygge langsiktige nasjonale og internasjonale relasjoner og partnerskap
• Gi råd knyttet til due diligence og integrering av nyansatte
• Sikre optimal oppstart for nye virksomheter
• Bygge din strategi basert på kundeinnsikt
• Forbedre dine selgeres prestasjoner
• Maksimere din effektiviteten i din virksomhet
• Øke de ansattes bidrag
• Attrahere, beholde og utvikle talenter
• Forberede virksomheten på forbedrede resultater

Les mer om organisasjonsendringer.

Alle våre organisasjonsprosesser tar opp følgende temaer:
1. Resultatet
Hvilken strategi vil sørge for at du lykkes?
2. Kompetansen
Hvilken kompetanse trenger du for å lykkes med strategien din?
3. Ansatte
Hvem har kompetansen du trenger, og evnen til å endre seg?
4. Lederskap
Hvem vil bidra til å lykkes med omstillingsprosessen i virksomheten din  - og hvordan?
5. Nyansatte
Trenger du nye talenter for å lykkes med strategien din?

Vi sørger for at du har de riktige personene på de riktige stedene, og som presterer i forhold til selskapets strategi. Det handler om å vite hvor du er på vei, se muligheter i utfordringene, og at de ansatte ser og opplever fordelene med den nye strategien.
Ring oss i dag, og la oss ta en prat om omstillingsledelse