Produkter og tjenester

Utvikling av dine ansatte

Hvordan utvikle potensial?

Den demografiske utviklingen med en stadig aldrende befolkning i vår del av verden vil resultere i færre personer i arbeidsdyktig alder. Derfor er langsiktig suksess avhengig av at du beholder, motiverer og får det beste ut av de medarbeiderne du har.

Opplæring og utdanning er viktig, men ikke nok. Å utvikle evner krever en endring i atferd.

Mercuri Urval tilbyr et bredt utvalg av kvalitative konsepter for utvikling av potensial og optimalisering av dine ansattes prestasjoner.

Disse løsningene er basert på vår filosofi for læring: å bygge på styrker og håndtere konsekvensene av svakhetene. Dette er nøkkelen til prestasjonsforbedring, og det gjelder for enkeltindivider, grupper og større organisasjoner.

Våre kunder henvender seg til oss for å få tilgang på utviklingsløsninger som gir effekt.

Basert på reelle behov

Alle våre utviklingsprosesser er basert på reelle behov i din virksomhet og hos dine medarbeidere. Våre løsninger skreddersys til dine ansattes behov, og de integreres med de praktiske og målbare resultatene den enkelte skal skape.

Vår tilnærming og våre metoder

Vår tilnærming til personlig utvikling kan oppsummeres i noen enkle prinsipper:

 Medarbeidere lærer raskere dersom de ønsker å lære
 Forståelse for sammenhengen mellom individuell utvikling og forretningsresultater sikrer bedre fokus
 Tydelige utviklingsmål gir klarhet og tempo i gjennomføringen
 Å arbeide med sine sterke sider er den beste motivasjonen til reell prestasjonsforbedring
 Forpliktelse fra alle parter er nødvendig for å oppnå en atferdsendring

Enten vi benytter ABCD™-metoden (aktivitetsbasert coaching og utvikling) eller SMARTER™ handlingsplaner, har vi utviklet verktøy og prosesser som fremskynder tradisjonelle læringssykluser.

 
Hvorfor individuell coaching er en god investering.

Finn ut mer om hvordan vi kan hjelpe dine team til å nå ekstraordinære resultater. 

Les hvordan våre resultatorienterte utviklingsprogram kan styrke din virksomhet.

Den riktige organisasjonsstrukturen kan bidra til å forbedre effektiviteten og resultatene.

Hvorfor du bør la Mercuri Urval bidra til personalutviklingen i din virksomhet: (info box)
- Velprøvd læringsfilosofi og utviklingsmodeller
- Rettighetsbeskyttede metoder som fremskynder utvikling
- Konsulenter som forstår kommersielle utfordringer og har praktisk erfaring med både små og store bedrifter
- Utviklingsspesialister som hjelper mennesker å forbedre seg
- Forståelse for hvordan du bruker evaluering som en del av din utviklingsplan
- Lokale, nasjonale og globale løsninger og kompetanser som du trenger