Produkter og tjenester

Integrert talentutvikling

Gi din virksomhet et konkurransefortrinn

Suksessrike selskaper har gjerne de rette talentene på alle nivåer i organisasjonen – talenter som ser forbi det åpenbare og tar virksomheten videre inn i fremtiden. Grunnlaget for dette er en integrert tilnærming til talentutvikling.

Spissing av strategien for talentutvikling
Talentutvikling starter med å spisse strategi, policy og prosesser rundt talentutvikling, for deretter å koble disse sammen. Vi tar utgangspunkt i dine svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan ser talentene for fremtiden ut?

2. Hvordan attraherer du de rette talentene?

 Hvilke verdimålsettinger vil gi deg best mulighet for å lykkes som arbeidsgiver?

Hvordan gjennomføres optimale rekrutteringsprosesser?

3. Hvordan identifiserer du de riktige talentene?

Gjennom forbedret resultatstyring? 

Gjennom optimale talent- og evalueringsprosesser?

4. Hvordan vil du motivere, utvikle og beholde talentene dine i fremtiden?

Gjennom organisasjonsutvikling?

Gjennom målrettet utvikling av ansatte? 

5. Hvordan utnytter du talenter under skiftende forretningsforhold? 
 
Koble alt sammen
Fremfor å besvare disse spørsmålene hver for seg, er det viktig at du ser talentutvikling som en viktig del av hele organisasjonen. Med en systematisk tilnærming vil din talentutvikling bli tilpasset forretningsstrategien, forankret hos toppledelsen og være i samsvar med virksomhetens personalpolitikk.

Unikt for deg
For at talentutviklingsprosessen skal være riktig for din organisasjon må den være unik –  definert ut fra din situasjon, spisset for å møte dine fremtidige utfordringer, og koblet sammen til et enkelt og fleksibelt system.

Utfordre oss!
Siden din virksomhet er unik, vet vi selvsagt ikke hva som er den optimale løsningen for deg. Vi har imidlertid både metoder, verktøyer og kompetanse for å kunne bistå deg i prosessen med å identifisere og implementere den optimale løsningen. Du må gjerne sette oss på prøve.

Her er tre trinn for å utvikle ditt eget talentutviklingsprogram:

1. Sjekk vår referanseliste på talentutvikling
2. Snakk med en av våre eksperter på området
3. Be oss gi anbefalinger basert på spørsmålene ovenfor

Du kan være trygg på at våre erfaringer gir bakgrunn for å kunne støtte deg i å implementere det riktige talentutviklingsprogrammet – lokalt, nasjonalt, globalt.

Høres dette for enkelt ut? Hvorfor ikke prøve oss?