Produkter og tjenester

Omplasser dine ansatte

Rett medarbeider i rett stilling

Ettersom tempoet på endringer tiltar, blir din evne til effektivt å omstrukturere og omplassere medarbeidere et konkurransefortrinn – eller en svakhet.

Når du står overfor nye og utfordrende forretningssituasjoner er det viktig å omplassere medarbeidere til stillinger hvor de vil gjøre mest mulig nytte og samtidig trives. Som arbeidsgiver bør du minimere risikoen for at dine restruktureringsprosesser skal skade den merkevaren du har bygget opp gjennom flere år.

RightShape™ din virksomhet til markedet

Markedstilpasning er mer enn bare et fint navn for nedbemanning eller omorganisering. Det innebærer også mer enn å justere kostnadene i forhold til forventede inntekter.

Mercuri Urvals markedstilpasningsprosess handler om å oppnå resultater gjennom strategiske omstillinger. Det handler om å plassere den riktige kompetansen i den riktige stillingen for å stimulere til optimale prestasjoner og resultater. Og det handler om håndtering av feilplasserte medarbeidere på en empatisk, støttende og effektiv måte.

Uansett hva du trenger når du reorganiserer din virksomhet, har Mercuri Urval kompetansen og løsningene for å få dette gjort riktig:

• Strategisk evaluering av din virksomhets humankapital for å identifisere hvilke av dine ansatte som vil håndtere din virksomhets fremtidige utfordringer

• Profesjonell, empatisk og effektiv omplassering av medarbeidere

• Spesialcoaching til ledere som skal håndtere omplassering og endringer på en effektiv måte

Ta kontakt i dag for å sikre at du er tilpasset markedet ditt!