Produkter og tjenester

Kompetanseevaluering av dine ansatte

Evaluere potensial - forutsi suksess

For å forstå hvilken kompetanse du trenger for å realisere dine fremtidige mål, må du starte med å evaluere din organisasjons nåværende kompetanse. 

Mercuri Urval er et foregangsselskap innen vurdering og evaluering av mennesker. Vi har bygget vår suksess på vår evne til å identifisere og vurdere potensialet i individer, team og organisasjoner.
Mercuri Urval kan hjelpe deg med å vurdere utviklingspotensial, identifisere manglende kompetanse, og rekruttere nye personer som kan fylle gapet mellom faktisk og nødvendig kompetanse.

Helhetsbildet
En CV forteller oss i begrenset grad hvilket potensial en kandidat representerer. Den tegner primært et bilde av kandidatens historikk. Skal du få et bilde av reell kompetanse og potensial, må du gjennomføre utdypende samtaler. Mercuri Urval gjennomfører grundige kandidatevalueringer, slik at du kan ta de riktige beslutningene i trygg forvissing om at den som rekrutteres vil innfri dine forventninger.

Individuelle evalueringer skreddersydde dybdeevalueringer, omfattende 360° persepsjonsanalyser, globale talentevalueringer – Mercuri Urval tilbyr et komplett utvalg av verktøyer og metoder som gir optimale resultater.

Eksepsjonell validitet og nøyaktighet
Etter å ha vurdert mennesker over hele verden i mer enn fire tiår, setter vi de høyeste krav til kvalitet. Vi leverer ikke bare nøyaktige vurderinger, men også praktiske anbefalinger.
Våre evalueringer gjennomføres med utgangspunkt i virksomhetens aktuelle situasjon. Å kombinere din og vår kommersielle innsikt med våre unike, patenterte verktøy og metoder, vil bidra til at dine ansatte lykkes med å realisere din strategi. 

Hvorfor verdens ledende selskaper bruker Mercuri Urval til å evaluere sine medarbeidere:
• Kompetanseevaluering – Vi kartlegger potensial og evaluerer prestasjoner både lokalt, nasjonalt og globalt.
• Vurderings- og utviklingssentre – Vi gjennomfører tilpassede og integrerte gruppevurderinger.
• Personvurdering – Vi velger ut talenter gjennom rekruttering, matcher kandidater til stillingsspesifikasjoner og planlegger skreddersydde utviklingsprosesser .
• 360° evaluering – Vi kartlegger hvordan ledere, medarbeidere, underordnede og andre oppfatter en persons prestasjoner; Business 360 brukes i den videre utviklingen av ledere og virksomheten.
• Resultatstyring – Vi bidrar til å utvikle eller forbedre virksomheters målstyringskompetanse.

I tillegg til frittstående evalueringsprogrammer, tilbyr vi forretnings- og talentutviklingsprogrammer som omfatter skreddersydde handlingsplaner.


Les mer om våre talentutviklingsprosesser.
Les mer om våre prosesser for organisasjonsevaluering.

Høy kundetilfredshet er den viktigste testen av dem alle
Å vurdere mennesker mot en ny stilling – som en del av en nyrekruttering eller en intern forfremmelse – er så vanskelig som det kan bli. Du vet rett og slett ikke hvordan personen vil oppføre seg i en ny og uprøvd situasjon, men ved hjelp av vår metodikk og våre verktøyer kan vi bidra til å øke forutsigbarheten.
Vi evaluerte over 1000 rekrutteringsoppdrag gjennomført i mer enn 25 land over en 5 års periode, av mer enn 80 forskjellige Mercuri Urval-konsulenter. Våre kunder i HR og linjeledelse ble spurt om kandidatene de var blitt anbefalt av Mercuri Urval hadde prestert som forventet 9–18 måneder etter ansettelse.
Resultat?
94 % av kandidatene vi hadde anbefalt innfridde eller overgikk kundenes forventninger. Selv for oss er dette et meget godt resultat.

Les mer.