Produkter og tjenester

Definer fremtidig kompetansebehov

Forutsigbarhet er et verdifullt konkurransefortrinn

Kunnskap om virksomhetens fremtidige kompetansebehov er avgjørende for målrettet talentutvikling.

I organisasjonsutvikling er det essensielt å tilpasse strategien for talentutvikling med bedriftens egen utvikling og situasjon. Å vite hva slags type mennesker og hvilken kompetanse du trenger, er nøkkelen til å nå dine mål.

En behovsavklaring er et helt nødvendig første skritt enten du skal rekruttere, sette i gang nye tiltak eller omstrukturere for å oppnå bedre resultater. 

De fleste selskaper har klart definerte mål og en strategi for hvordan nå disse. Våre analyser bistår deg i å definere hvilke typer mennesker du trenger for å sikre suksess, det vil si å kartlegge hvordan tiltrekke, utvikle og beholde talentene.

- Utform en vellykket HR-strategi

- Definér kompetansestrukturen med oversikt over tilgjengelige talenter

- Spesifisér stillingene du trenger

- Ha kundeinnsikt som grunnlag for alle dine personalplaner