Produkter og tjenester

Utvikling av ledermodell

Er du bevisst hvilke type lederskap som gir resultater?

En godt gjennomtenkt ledermodell er et vesentlig grunnlag for å drive vellykket forretning. Den setter standarden for en av dine mest verdifulle aktiva, den definerer hvordan dine ledere skal utøve sitt lederskap, og den legger føringer for hvilke verdier og hvilken organisasjonskultur som skal prege din virksomhet.

Ved å skissere den riktige ledermodellen for din virksomhet vil du få svar på fire sentrale spørsmål. Disse spørsmålene definerer lederkompetansen du trenger både nå og i fremtiden:

1. Hva er dine fremtidige mål?

Med utgangspunkt i dine mål kan vi bistå deg i arbeidet med å definere rammen for utvikling av en modell som skal beskrive riktig lederskapsatferd i din virksomhet, inklusiv en klarlegging av hvilken kompetanse dine ledere vil trenge for å møte de utfordringene som kommer. Men først trenger vi å besvare et annet spørsmål:

2. Er strategien din tilpasset morgendagens marked?

Skal du lykkes bedre enn konkurrentene, må din strategi være unik. Dernest må organisasjonen din utformes slik at den understøtter strategien. Dette skaper det beste grunnlaget for å utvikle en virksomhetstilpasset ledermodell.
3. Hva er din virksomhets viktigste aktiviteter?
Det kan virke banalt, men i praksis viser det seg å være utfordrende: Du må avklare hvilke aktiviteter som er avgjørende for at din strategi skal implementeres og realiseres. Mercuri Urvals metodikk vil bidra til at du lykkes med dette.

4. Hvilken atferd vil hjelpe deg å nå målene?

For at resultater skal skapes må man ha veldefinerte mål, en veltilpasset organisasjon og konsentrere seg om de rette aktivitetene. Men aktivitetene må i tillegg gjennomføres med riktig atferd. Å skape riktig atferd blant egne ledere og øvrig ansatte er en meget utfordrende lederoppgave.

Å integrere og nyttiggjøre seg svarene på de fire spørsmålene ovenfor kan være en vanskelig øvelse. Vår metodikk og våre erfarne executive-konsulenter vil kunne bidra til å utvikle en ledermodell som er tilpasset din virksomhet og dens fremtidige utfordringer.

Ingen snarveier

For å være til nytte må ledermodellen utvikles til å bli et viktig og nødvendig verktøy som øker organisasjonens prestasjoner og resultater. Våre erfarne executive-konsulenter vil bistå deg med dette.

Ta gjerne kontakt med en av våre utviklingseksperter for å finne ut mer.