Produkter og tjenester

Rekruttering av toppledelse

Rekrutter de beste lederne til din organisasjon

Organisasjoner defineres av kvaliteten på sine ledere. Når det gjelder å velge de riktige lederne kan du ikke inngå kompromisser.

Rekruttering av de riktige personene til styrerommet eller toppledelsen er et av de strategisk viktigste beslutningene en organisasjon kan ta. Uansett hvem som ansettes på toppen vil dette påvirke organisasjonen videre nedover.

Du må være trygg på at du ansetter personer som vil realisere dine forretningsmessige – og andre – mål for fremtiden.

Valgene som baseres på kunnskap og innsikt er de som best sikrer din suksess. Feil valg kan være svært kostbare, ikke bare økonomisk, men også i form av skadet omdømme og interessenters mistillit.

Lederrekruttering må gjennomføres grundig for å oppnå det optimale resultatet. For å oppnå suksess, fokuserer vi på fire kritiske faser:

• Vi avklarer forretningsmål og sentrale suksessfaktorer
Vi vet at du foretrekker å forberede deg for morgendagens utfordringer fremfor å gjenoppleve gårsdagens. Forståelse for hvilke resultater som skal nås og hvordan du skal nå dem, er prioritet nummer én.

• Vi tiltrekker og motiverer ledere som ønsker å skape resultater
Vår omfattende erfaring og vårt brede nettverk gjør at vi kan skreddersy den rette sourcing-strategien for din virksomhet. For en målrettet headhunting-prosess – les mer om vår Executive Search-ekspertise. Tilgang på talentfulle mennesker er ikke nok alene. De må behandles med respekt, og de må gis råd som hjelper dem til å ta den riktige beslutningen.

• Vi hjelper deg med å ta den riktige avgjørelsen
For å hjelpe deg til den riktige avgjørelsen, sørger vi for en klar og god innsikt i kandidatens potensial og ulike evneområder: strategisk orientering, lederskap, operative ferdigheter og evnen til å håndtere medarbeidere. Dette støttes av omfattende referansesamtaler, der vi sjekker med tidligere ansatte og kolleger, for å sikre riktig løsning for begge parter.

• Vi skreddersyr en integreringsløsning
Det å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse og historikk garanterer ikke nødvendigvis de gode prestasjonene. Vi hjelper deg med proaktiv, praktisk støtte og relevante råd – råd som bidrar til at den nye lederen raskt og effektivt kommer inn i den nye organisasjonen og hurtig over i prestasjonsmodus.

Les mer om våre spesialprosesser knyttet til rekruttering av styre og toppledelse.