Produkter og tjenester

Nedbemanning eller karriereendring i toppledelse

Veilede feilplasserte ledere gjennom personlig endring

Omstrukturering er dramatisk for alle berørte parter. Mercuri Urval har spesialistkompetanse innen området og kan hjelpe ledere videre i karrieren.

Våre tjenester for omstilling og karriereendring for ledere involverer konsulenter med spesialistkompetanse innen personlig endring, dvs. skreddersydde råd og coaching for å hjelpe dem med å ta de riktige beslutninger, gjøre de riktige handlinger og sikre de riktige mulighetene.

Finn nye muligheter

Vi setter en leders kompetanse og ambisjoner opp mot virkeligheten i arbeidsmarkedet.

Våre skreddersydde nedbemanningsprogrammer er bygget på vår Business Coaching-metodikk. I denne spesielle situasjonen hjelper vi ledere med å forstå og arbeide gjennom personlig endring. Vi hjelper dem å ta de rette beslutningene om sin egen fremtid.

Vi mener det er lederen selv som best er i stand til å bestemme sine egne fremtidige utfordringer, men innser at endringen kan være dramatisk. Våre coacher fungerer her som katalysatorer og betrodde rådgivere gjennom prosessen.

En mer effektiv prosess

Mercuri Urval Executive Outplacement er raskere og mer målrettet enn tradisjonelle Outplacement-tjenester. Executive Outplacement er en unik kombinasjon av best-in-class coaching-metodikk og hands-on jobbsøking og nettverksstøtte. Som en av Europas ledende rekrutteringsselskaper – med Executive Outplacement-spesialister i hele organisasjonen – kan vi gi våre lederomstillingskandidater de to tingene de virkelig trenger:

- Praktiske råd og tilgang til rekrutteringsmarkedet for toppledere
- Personlig veiledning og coaching for å gjøre de riktige valgene og håndtere endringsprosessen

Våre coachers kompetanse (info box)

Våre coacher har gjennomgått spesialopplæring i aktivitetsbasert coaching og utvikling(ABCD®). I tillegg har de mange års erfaring fra næringslivet og en god forståelse for det lokale og globale arbeidsmarkedet. Dette gir våre outplacement-konsulenter det beste utgangspunkt for å hjelpe toppledere tilbake i arbeidslivet.