Produkter og tjenester

Kompetanseevaluering på toppledernivå - management audit

Ta kvalifiserte beslutninger om din lederkompetanse

Dine ledere må være dine mest verdifulle ressurser. Selskaper som tar kvalifiserte beslutninger om sin lederkompetanse er de som øker sin konkurranseevne og bedrer sine resultater.

Å anerkjenne nåværende og fremtidige muligheter i toppledelsen er spesielt viktig når en organisasjon går gjennom store endringer – uansett om det dreier seg om naturlig vekst eller omstilling, en fusjon, et oppkjøp eller rekruttering av toppledelse.
Mercuri Urval-teamet gir en uavhengig og objektiv evaluering av lederkompetansen og potensialet.

Kun en beskrivelse av din virksomhets kompetanse er ikke tilstrekkelig

Vår unike evalueringsmetode hjelper oss til å kunne forutsi hvordan ledere vil prestere i fremtiden og sette disse resultatene opp mot nye utfordringer eller definerte og skreddersydde retninger for videre utvikling. Våre metoder er tilpasset din virksomhets behov, men vi anvender vanligvis følgende tre spørsmål:

Styrker og begrensninger

Hvilke styrker og begrensninger har hvert enkelt medlem og gruppen som helhet?

Innhente manglende kompetanse

Hvilken manglede kompetanse og hvilke utviklingsområder kan dekkes internt?

Fremheve foregangspersoner

Hvilke ansatte kommer i sterk grad til å fremheve og drive organisasjonen fremover?

Svarene på spørsmål som dette hjelper selskaper å utnytte dagens muligheter og planlegge fremtiden bedre. Uansett hvilke spørsmål vi stiller deg, kan du være sikker på praktiske og nyttige resultater.

Resultatet:

Klare og konkrete anbefalinger for den enkelte hva gjelder karriere, personlig utvikling og planlegging av videreutvikling.

Innsikt i strategiske ressurser: benchmarking av hele befolkningen, strategisk rekruttering eller utviklingsbehov, fremtidige distribusjonsanbefalinger.

For å lære mer om vårt arbeid med å evaluere og utvikle lederteam lokalt, nasjonalt eller globalt, ta gjerne kontakt med en av våre eksperter.