Produkter og tjenester

Coaching av styret og toppledelsen

Skap merverdi gjennom selvinnsikt

Coaching av styre og toppledelse hjelper ledere å ta de riktige beslutningene for organisasjonen.

Mercuri Urval Executive Coaching-prosesser er utviklet for å sikre at ledernes prioriteringer er i tråd med organisasjonens strategi, mål og verdier.

Selvdreven fremgang

Våre metoder er basert på vår unike Business Coaching-metodikk som brukes av erfarne og sertifiserte coacher. Vi mener at lederutviklingen må være selvdreven, og at resultater kun skapes gjennom økt innsikt. Vi hjelper toppledere med å identifisere og fokusere på sine sterke sider. Vi hjelper dem også med å bli klar over og utfordre sine svakheter.

Objektive og konfidensielle råd

Enkeltmennesker forbedrer sine evner gjennom objektiv vurdering, upartisk oppmuntring og praktiske råd i en konfidensiell ramme. Siden det ikke er nok at kontaktpersoner bare lærer, sørger vi for å få dem til å sette nye ideer ut i handling. Vårt mål er å hjelpe enkeltpersoner til å "lære å lære".

Effektivt coachede ledere leverer bedre, som oftest de beste resultater. I tillegg er de bedre rustet til å lede endring og vil skape større verdi for sine organisasjoner.

Les mer om vår metodikk for coaching av ledere.