Produkter og tjenester

Styret og toppledelsen

Få fullt utbytte av lederpotensialet

Faktorer du ikke kontrollerer skaper kontinuerlige endringer i din virksomhets rammebetingelser. I en dynamisk verden må du stadig tilpasse deg endrende forventninger fra kunder, ansatte, eiere og andre interessenter. Samtidig må du forholde deg til konkurrentenes nye strategier og arbeidsmetoder.

For å lykkes i en slik verden er det helt avgjørende at selskapets styre og toppledelse utøver godt lederskap. Som det meste ellers må lederkompetanse stadig videreutvikles. Gjennom proaktiv videreutvikling av ditt eget lederskap har du de beste forutsetninger for at virksomheten skal lykkes i å nå sine mål.

Et objektivt synspunkt
Mercuri Urvals arbeid med prosesser på styre- og topplederplan har i mange år bidratt til å styrke våre kunders lederkompetanse.
De av våre konsulenter som arbeider med executive-prosesser, kombinerer sin kunnskap og erfaring for å sikre at du bygger den lederkompetanse som din virksomhets strategi krever.

Vi har bred kompetanse innen:

- Utvikling av styre og toppledelse

- Rekruttering og utvelgelse av styre og toppledelse

- Coaching av styre og toppledelse

- Coaching og utvikling av ledertalenter

- Evaluering av toppledelse ved oppkjøp og fusjoner (M&A)

- Lede omplassering og karriereendringer for toppledere

Dersom du trenger en lokal samarbeidspartner med dokumenterte resultater fra lederutvikling eller en internasjonal leverandør med global rekkevidde, kan vi bidra til at du finner svar på noen de viktigste spørsmålene du står overfor:

- Hvordan vil du måtte konkurrere i fremtiden?

- Hvilke aktiviteter vil påvirke og sikre din suksess?

- Hvordan kan du best mulig implementere din strategi?

- Hvilken lederkompetanse trenger du for å lykkes?

Med Mercuri Urvals metodikk og prosesser innen styre- og topplederutvikling vil du øke din organisasjons prestasjoner.