Produkter og tjenester

Strategisk rekruttering

Hvorfor bør rekruttering være en del av din strategi?

Din organisasjon trenger en klart definert ressursstrategi for å sikre effektiv og relevant bemanning. På denne måten vil virksomheten kunne håndtere de utfordringer og muligheter som du står overfor i fremtiden. Sørg for at du har den nødvendige kompetanse når du trenger den. Identifiser dine behov og planlegg for fremtiden.

Mercuri Urvals rekrutteringsmetoder hjelper deg å utvikle din egen ansettelsesstrategi. Dette inkluderer planlegging av organisasjonen, sikring av mangfold, og håndtering av volumrekruttering. Enten din virksomhet har behov for å rekruttere et nytt team eller en avdeling – eller ganske enkelt planlegge sitt langsiktige kompetansebehov – er Mercuri Urval din profesjonelle samarbeidspartner innen rekruttering av kompetent humankapital.

Rekrutteringsprosesser inkluderer vanligvis:

• Å få forståelse for din forretningsstrategi og ditt kompetansebehov
• Å evaluere personlige kvalifikasjoner
• Å identifisere virksomhetens fremtidige kompetansebehov og planlegge rekruttering som dekker dette kompetansebehovet
• Å definere en rekrutteringsstrategi som er tilpasset organisasjonens målsettinger
• Å håndtere alle kanaler for kandidatattrahering på en god måte
• Å gjennomføre volumevaluering, kompetanseprofilering og integrering

Les mer om hvorfor du bør vurdere hvilken kompetanse din virksomhet trenger i fremtiden.