Produkter og tjenester

FastStart™ En metode for raskere prestasjoner i ny jobb

Prestasjoner fra dag én

Selv den perfekte match har forbedringspotensialer. Riktig bakgrunn er ingen garanti for raske resultater. 

Mercuri Urvals FastStart™-prosess gjør at nyrekrutterte – enten de er interne eller eksterne – presterer raskere i sin rolle. Vår målsetting er å hjelpe dem til å komme hurtig og effektivt opp på ønsket prestasjonsnivå, samt å bli et naturlig medlem av teamet så raskt som mulig. En problemfri integrasjon sparer penger, tid og frustrasjoner, samt beskytter deg mot risikoen for å miste gode folk.

Å overlate nyansatte til seg selv fungerer dårlig

FastStart ™ bidrar til at den nyansatte raskt kan prestere i ny jobb. Vår FastStart™-prosess består av fem elementer:

1. Sett mål
Linjeleder, arbeidstaker og Mercuri Urvals konsulent setter prestasjonsmål allerede fra starten av arbeidsforholdet.

2. Forståelse av det nye arbeidsmiljøet
Vi anvender våre evalueringsmetoder i I-SWOT ™ for å hjelpe den ansatte til å benytte seg av sine sterke sider i det nye arbeidsmiljøet.

3. Definere klare og tydelige forventninger til prestasjonsnivå
Vår konsulent og arbeidstakeren utvikler et 100-dagersprogram som er godkjent av linjeleder eller HR-avdeling. Med klare prestasjonsforventninger og målsettinger på plass, kan den nyansattes prestasjon komme hurtigere opp på ønsket nivå.

4. Handling
Linjeleder, Mercuri Urval-konsulent og den nye medarbeideren sørger for at 100-dagersplanen er effektivt satt i gang. Våre konsulenter sørger for at den ansatte og kunden får fullt utbytte av integreringsplanen. 

5. Prestasjonsanalyse
Vår konsulent, linjelederen, og den nyansatte gjennomgår sistnevntes prestasjoner etter rundt seks måneder for å planlegge videre faglig utvikling.


Med vår innsikt i ansattes atferd og ytelse, samt i kundens virksomhet, kan Mercuri Urval garantere effektiviteten av en FastStart™ og et godt utbytte for denne investeringen.

Les mer om hvordan du kan utvikle og beholde talenter i virksomheten din.