Produkter og tjenester

Arbeidsgiveromdømme

Attrahere og beholde talenter

Bedriftsledere vet at arbeidsmarkedet vil endres vesentlig i de kommende tiårene.

Den aldrende befolkning i mange vestlige land vil føre til færre personer i yrkesaktiv alder, og dermed økt konkurranse om arbeidskraften. Det betyr at evnen til å tiltrekke seg, velge ut, engasjere og beholde dyktige mennesker er avgjørende for fremtidig suksess for enhver ambisiøs organisasjon.

Utvikle merkevaren din på best mulig måte

Arbeidsgivere må utvikle sitt omdømme for å appellere til og beholde de mest talentfulle.

Employer branding handler om å presentere organisasjonen som et førsteklasses sted å arbeide for eksisterende og potensielle ansatte. Verdimålsettingene er et nøkkelelement i ditt konkurransefortrinn.

Bygg grunnlaget i din virksomhet

For det første er det viktig å forstå opplevelsen du gir dine ansatte i dag – og deretter å avklare forventningene dere gir dem. Hva er det som gjør din organisasjon spesiell? Hvordan skal din virksomhet være tiltrekkende for potensielle kandidater som har den kompetansen du trenger?

Fortell din historie

Når du er ferdig med utarbeidelsen av ditt forslag er det viktig å kommunisere den.

Hvilken pakkeløsning er det du presenterer for potensielle kandidater?

Hvordan designer du talentutviklingsprosessene i forhold til merkevaren din? 

Enten det dreier seg om praktiske råd ved å tiltrekke deg en ny leder, eller en systematisk utvikling av den totale arbeidsstyrken, hjelper Mercuri Urval selskaper med å øke sin tiltrekningskraft som arbeidsgiver.

Rekruttering

Våre konsulenter og mediespesialister vet hvordan ditt omdømme som arbeidsgiver best kommuniseres internt og eksternt. Vårt team kommuniserer merkevaren ved å evaluere ulike sourcingkanaler og utformer en rekrutteringskampanje som kommuniserer hva organisasjonen står for, og det løftet den gir.

Les mer om våre rekrutteringsprosesser.

Talentutvikling

Våre eksperter på talentutvikling innser at merkevaren og omdømmet til virksomheten må gjennomsyre din strategi for å utvikle og beholde talenter. Du beholder ansatte som opplever at løftet du gir dem som kandidater stemmer overens med den virkeligheten som møter dem fra dag én.

Enten det dreier seg om hvordan du vurderer dine ansatte, hvordan du matcher dem i forhold til spesifikke stillinger, hvordan du utvikler deres kompetanse eller omplasserer dem gjennom endring, kan vi hjelpe deg med å oppnå det rette omdømmet og attraktiviteten som arbeidsgiver.

Les mer om vår talentutvikling.