Produkter og tjenester

Bygg og eiendom

Innovatører for et omskiftelig marked

Mercuri Urval samarbeider med noen av de mest suksessrike
entreprenørvirksomheter og bistår dem i de utfordringer og kontinuerlige endringer som preger sektoren.

Miljøutfordringer
Byggebransjen står overfor nye krav til energisparingsløsninger og enda sterkere bevissthet rundt helse, miljø og sikkerhet. Lover og sosialt press tvinger bedrifter til å utnytte teknologi, materialer og prosesser mer effektivt enn noensinne.

Skap tillit og kutt kostnader
Tradisjonelt samarbeid med kunder og konkurrenter er også i kontinuerlig endring. Kunder ønsker ikke lenger å ha et rent transaksjonsbasert forhold og en konfronterende tilnærming for å fullføre arbeid og avslutte betalinger. De ønsker å bygge gjensidig tillit i et partnerskap. Dette innebærer å skape et miljø der kostnadene reduseres og fordelene blir delt.

Hvordan bistår Mercuri Urval eiendoms- og anleggssektoren
Mercuri Urvals team av spesialiserte konsulenter hjelper virksomheter på flere måter. Vi har en tydelig prosess for å integrere nyopprettede virksomheter, slik at riktig person er i riktig stilling og at det nye teamet føler tilhørighet til en bredere organisasjon.

Vi bistår deg med å bygge kompetansen du trenger for å møte nye utfordringer. Disse verktøyene inkluderer strategiske workshops, identifisere strategisk  retning, lederutvikling, teamutvikling, personvurdering, coaching og kompetanseutvikling.

Les mer om våre produkter og tjenester, eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å øke sine resultater.