Find Your New Job

Kommunikationschef till divisionerna Samhällsbyggnad och Certifiering

Vi skapar försprång för Sverige – och därför söker vi dig.

Vill du vara med och bygga RISE framtida kommunikationsfunktion?

 

RISE är inne i en stor förändringsprocess där tre institut ska bli en koncern. I denna förändring har kommunikationsfunktionen en viktig roll. Eftersom RISE är en kompetensintensiv organisation med fokus på forskning och innovation ställer det höga krav på att vi har en väl fungerande kommunikation. Vårt ansvar är att driva utvecklingen inom strategiskt viktiga kommunikationsområden för koncernen.

 

Idag arbetar omkring 30 personer med kommunikation i olika delar av verksamheten. Vi ska nu bygga en ny koncerngemensam kommunikationsfunktion med helt nya roller. Du har möjlighet att vara med och forma denna organisation från start.

    

Division Samhällsbyggnad
En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens hållbara samhällen. Genom att kombinera helhetssyn och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva tjänster med människan i centrum. Divisionen verkar inom områden som byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling.

 

Division Certifiering
Division Certifiering hjälper RISE kunder att skapa förtroende och nå nya marknader. Divisionen utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt- och personcertifiering. Erfarna ledningssystemrevisorer, spetskompetens och den unika tillgången till ledande forskning och utvärderingskompetens inom koncernen gör Certifiering till en trygg samarbetspartner.


Som kommunikationschef på divisionerna Samhällsbyggnad och Certifiering ansvarar du för att genom närhet och kännedom om verksamheten arbeta proaktivt, strategiskt och operativt med divisionens kommunikationsfrågor. Du bidrar aktivt i divisionernas verksamhetsplanering. Du leder, planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser. Du driver och säkerställer att kommunikationsarbetet inom divisionerna genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt för koncernen så att strategier och mål kan uppnås.


Du rapporterar till kommunikationsdirektören (CCO) och arbetar på uppdrag från divisionschef och ingår i divisionsledningen.

 

Du har en kandidatexamen inom kommunikation, marknadskommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet och en mycket gedigen bakgrund från intern- och extern kommunikation. Vidare har du minst tio års arbetslivserfarenhet som kommunikatör och minst fem års erfarenhet av brett och kvalificerat stöd till ledningsgrupper och chefer i en större organisation. Du beskrivs av andra som en drivande och strukturerad person som både kan arbeta på strategisk och operativ nivå. Du kan leda projekt och har förmåga att arbeta i en distribuerad organisation. Du är samarbetsinriktad och har god förmåga att lösa problem. Du är flytande både i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag i en expansiv koncern med stora möjligheter till personlig utveckling och där människor trivs. Tjänsten är placerad i Borås alternativt i Göteborg och i rollen ingår en del resande, främst inom Sverige.

 

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12181. Eventuella frågor besvaras av Peter Salomonsson 031-333 52 07 på Mercuri Urval.
 • Company
  RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Position
  Kommunikationschef till divisionerna Samhällsbyggnad och Certifiering
 • Company web site
  www.ri.se
 • Location
  Flexibelt
 • Reference number
  SE-12181
 • Date Published
  18.05.2017

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.  RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. Läs gärna mer på www.ri.se