Find Your New Job

Kommunikationschef till division ICT

Vi skapar försprång för Sverige – och därför söker vi dig.

Vill du vara med och bygga RISE framtida kommunikationsfunktion?

 

RISE är inne i en stor förändringsprocess där tre institut ska bli en koncern. I denna förändring har kommunikationsfunktionen en viktig roll. Eftersom RISE är en kompetensintensiv organisation med fokus på forskning och innovation ställer det höga krav på att vi har en väl fungerande kommunikation. Vårt ansvar är att driva utvecklingen inom strategiskt viktiga kommunikationsområden för koncernen.

 

Idag arbetar omkring 30 personer med kommunikation i olika delar av verksamheten. Vi ska nu bygga en ny koncerngemensam kommunikationsfunktion med helt nya roller. Du har möjlighet att vara med och forma denna organisation från start.

       

Division ICT
Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik, big data-analys, cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära affärsmodeller.


Som kommunikationschef på divisionen ansvarar du för att genom närhet och kännedom om verksamheten arbeta proaktivt, strategiskt och operativt med divisionens kommunikationsfrågor. Du bidrar aktivt i divisionens verksamhetsplanering. Du leder, planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser. Du driver och säkerställer att kommunikationsarbetet inom divisionen genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt för koncernen så att strategier och mål kan uppnås.


Du rapporterar till kommunikationsdirektören (CCO) och arbetar på uppdrag från divisionschef och ingår i divisionsledningen.

 

Du har en kandidatexamen inom kommunikation, marknadskommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet och en mycket gedigen bakgrund från intern- och extern kommunikation. Vidare har du minst tio års arbetslivserfarenhet som kommunikatör och minst fem års erfarenhet av brett och kvalificerat stöd till ledningsgrupper och chefer i en större organisation. Du beskrivs av andra som en drivande och strukturerad person som både kan arbeta på strategisk och operativ nivå. Du kan leda projekt och har förmåga att arbeta i en distribuerad organisation. Du är samarbetsinriktad och har god förmåga att lösa problem. Du är flytande både i tal och skrift på engelska och svenska.

 

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag i en expansiv koncern med stora möjligheter till personlig utveckling och där människor trivs. Tjänsten är placerad i Stockholm och i rollen ingår en del resande, främst inom Sverige.

 

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12176. Eventuella frågor besvaras av Caroline Kock, tel. 08-506 450 21 på Mercuri Urval.
 • Company
  RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Position
  Kommunikationschef till division ICT
 • Company web site
  www.ri.se
 • Location
  Stockholm
 • Reference number
  SE-12176
 • Date Published
  18.05.2017

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.  RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. Läs gärna mer på www.ri.se