Find Your New Job

Kommunikations- og marketingansvarlig

Kan du udvikle havnens kommunikationsstrategi og gennemføre aktiviteter, som synliggør havnens vækst- og servicepotentialer, og som tiltrækker relevante virksomheder/kunder?

Rønne Havns hovedaktivitet er at forestå anlæg og drift af havneinfrastruktur, herunder værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer, samt yderligere at stille kraner, pakhuse og lignende til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Rønne Havn A/S er inde i en rigtig god udvikling både økonomisk og forretningsmæssigt. I de seneste år har havnen iværksat en række initiativer, der har effektiviseret og professionaliseret havnen og dermed sikret, at Rønne Havn kan levere de ydelser og services, som den maritime branche kræver og forventer af en moderne industrihavn. Det sker samtidig med, at havnen som forsyningshavn for Bornholm skal servicere og tjene det bornholmske samfund og derigennem være med til at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele øen.

Rønne Havn A/S fortsætter dermed de seneste års positive udvikling, og havnen kunne igen i 2016 levere det bedste resultat nogensinde.

”Vi har igennem flere år haft fokus på lønsomhed i vore forretninger, hvilket er gennemført ved at tilføre de organisatoriske kompetencer, der kan bidrage hertil. De ressourcer og den kapital, vi har investeret i den organisatoriske udvikling, er det, vi nu høster resultatet af”, fortæller adm. direktør Thomas Bendtsen.

Udviklingsplan - Selskabet har de seneste år arbejdet med langsigtede målsætninger, og det er lykkedes at have et konstant sigte på hele tiden at blive dygtigere. Det forøgede fokus på at positionere Rønne Havn i de udpegede markeder, som strategien ”Klar Kurs 2025” angiver, udvikles planmæssigt, og det er ledelsens forventning, at det inden for en overskuelig fremtid vil lykkes at udvikle disse markeder markant.

”Det er nødvendigt for at kunne sikre de målrettede investeringer i havnens infrastruktur, der på sigt skal sikre en moderne og tidssvarende erhvervshavn på Bornholm”, fortæller adm. direktør Thomas Bendtsen og fortsætter: ”Vi har stort set fremgang på alle forretningssegmenter i 2016, bortset fra en forventet nedgang i forretningsområder, hvor forretningen enten er frasolgt eller ophørt. Vi fortsætter målrettet med at eksekvere selskabets strategi, og vi fastholder den målrettede udvikling af organisationen, der er grundlaget for at gennemføre ”Klar Kurs 2025” med succes.”

Stillingen er først og fremmest tænkt som den nøgleposition, der tager ansvar for at drive og udvikle den strategiske kommunikation og markedsføring, der sikrer, at Rønne Havn A/S står stærkt i forhold til kunders og samarbejdspartneres valg af havn, samt er i konstant dialog og samspil med det bornholmske erhvervsliv og samfund. Især de igangværende udbygnings- og udviklingsprojekter samt de langsigtede planer for havnen stiller krav om en professionel kommunikations- og marketingindsats, ikke mindst i forhold til B2B aktiviteter.

Succeskriterier - Stillingen repræsenterer – for den rette person – en attraktiv kombination af kommunikationsopgaver på både strategisk og operationelt niveau. Kommunikationsopgaverne vil fylde meget i den første tid. For personen med de relevante kompetencer og erfaringer vil der i løbet af relativt kort tid endvidere være mulighed for at få indflydelse på planlægning og gennemførelse af marketinginitiativer til gavn for havnens forretningsmæssige udvikling.

Den rette ansøger har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, bred kommunikations-faglighed og gerne nogen marketingfaglighed på rygraden samt erfaring fra et job på tilsvarende niveau med virksomheds-/organisationskommunikation. Endvidere har den rette ansøger gerne et ønske om og potentiale til på sigt at påtage sig lederansvar.

Den K&M-ansvarlige er en dygtig og inspirerende formidler med analytisk, strategisk og taktisk sans, og som samtidig formår at tænke ud af boksen, når det kræves.

Læs mere om stillingen, vilkår og ansøgningsproceduren i det uddybende notat her.

Hør desuden den administrerende direktør fra Rønne Havn fortælle mere om stillingen i denne video.

Du er velkommen til at kontakte Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 for yderligere oplysninger.

Du kan søge jobbet ved at uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (reference-nummer: DK-02411). Ansøgningsfristen udløber den 23. maj 2017, kl. 10.00.


 • Company
  Rønne Havn
 • Position
  Kommunikations- og marketingansvarlig
 • Company web site
  www.roennehavn.dk
 • Location
  Rønne / Danmark
 • Reference number
  DK-02411
 • Date Published
  20.04.2017