Konsulentydelser

Individuel vurdering og udvælgelse

Træf velbegrundede beslutninger

Vær sikker på at du tager den rigtige beslutning, når du ansætter, udnævner eller udvikler en medarbejder. Se udover kvalifikationer og erfaring. Mercuri Urval kan hjælpe dig med at vurdere motivationer, ambitioner og personlighedstræk.

Vores eksperter anvender værktøjer og metoder i verdensklasse til at kombinere forretnings- og personindsigt med det formål at hjælpe jer med at træffe den rigtige beslutning. Vores fremgangsmåde betyder, at vi kan vurdere kapabiliteter med henblik på en given fremtidig situation. Med andre ord kan vi ret præcist vurdere, hvordan individer vil udfylde en fremtidig rolle, de endnu ikke har bestridt.

Mercuri Urval udfører den individuelle personvurdering inden for rammerne af jeres forretning, og i forhold til det specifikke job. Vi anvender vores erfaring i forhold til personlighedstest, analytiske, verbale og konceptuelle færdighedsprøver samt vores erfaring i dybdeinterviews i forhold til afdækning af adfærdsmønstre.

Ud over den høje kvalitet på vores værktøjer skal også nævnes:

• De professionelle kompetencer hos vores eksperter.

• Vores forståelse af jeres forretningsområder.

• Vores kunders anerkendelse af vores høje kompetencer inden for personvurdering.

• Vores måde at dybdeinterviewe for at afdække adfærdsmønstre.

• Vi anvender mange kilder for at sikre, at vi forstår relationen mellem adfærd, præstationer og resultater.

Læs mere om individuelle vurderinger hos Mercuri Urval