Konsulentydelser

Capability Review med Mercuri Urval

• Global virksomhed med ensartede værktøjer og metoder.
• En kundespecifik og strategisk tilgang.
• Egenudviklede vurderingsværktøjer:
   - Personligheds-profiltest.
   - Analytiske, verbale og konceptuelle færdighedsprøver.
   - Tilbundsgående forståelse af erfaringer.
   - Interviewmodeller til afdækning af adfærdsmønstre.
• 30.000 vurderinger globalt – udføres hvert år.
• Hurtige internetbaserede test og undersøgelser.
• Deltagere involveres og motiveres aktivt.
• Branchekendskab.
• International projektledelseserfaring.
• Kan udføres overfor individer, teams og hele organisationer.
• Læring for virksomheden og ledelsen i at forstå hvilke fremtidige behov virksomheden har.


Forretningseksempel 1
Situation: En global markedsledende virksomhed havde en hurtig vækst og høj udskiftning af medarbejdere. Virksomheden ønskede at rekruttere fremtidige ledere, specialister og projektledere indefra for at fastholde og udvikle de eksisterende talenter. Mercuri Urval blev bedt om at udvikle et koncept til vurdering af alle ledere og give en oversigt over fremtidige talenter og globale udviklingsområder.
Action: Mercuri Urval udførte Capability Reviews for at skaffe et overblik over de samlede lederkompetencer, dokumentere personlighedstræk og vurdere individer i forhold til specifikke kunderelaterede kompetencer. Der blev etableret en global struktur, så Capability Reviews kunne udføres på alle kundens lokationer. For at sikre høj kvalitet og ensartethed gennem hele organisationen havde vi stram projektledelse og meget tæt opfølgning på præcisionen.
Resultat: Igennem en 2-årig periode har Mercuri Urval udført mere end 600 Capability Reviews i virksomheden. Hvert år vurderes nye interne talenter. Rapporterne som fremkommer af disse Capability Reviews danner grundlaget for virksomhedens udvikling af uddannelsesprogrammer for kommende ledere.

Læs mere om Capability Review på:
Sales Transformation
Virksomhedsopkøb
Organisationsudvikling
Talent Management