Konsulentydelser

360 graders undersøgelse

Jeres medarbejdere fra alle vinkler

Mercuri Urval Business 360 proces giver jer mulighed for at få indblik i jeres kunders syn på jeres virksomhed og jeres medarbejdere.
Undersøgelsen identificerer udviklingsområder. Den måler forbedringer – og den viser, hvilken form for adfærd jeres organisation behøver for at have succes.

Får I tilført nye færdigheder på den mest effektive måde?

Har I skjulte talenter, som ikke får udnyttet sit potentiale fuldt ud?

Hvad foregår der i virksomheden, når ledelsen ikke er der?

Bliver jeres mellemledere betragtet som mennesker fulde af aggressioner? – Eller bliver de betragtet som gode holdspillere med gode lederevner?

Du burde vide det.

Denne viden kan gøre forskellen på succes og fiasko for virksomheden.

Undersøgelsen
Business 360 starter på samme måde som så mange andre processer med Mercuri Urval: Vi vil gerne starte med at forstå jeres forretning, og hvad I har gjort indtil nu. I modsætning til mange andre 360 graders-undersøgelser, kan du i Mercuri Urvals Business 360 lave et link direkte mellem de fundne udviklingsområder for individet og den individuelle medarbejders virkelige arbejdssituation.

Vi ser på jeres forretning fra virksomhedens synsvinkel, og vi ser på jeres medarbejdere fra alle andre vinkler. Vi identificerer ledere, sideordnede, underordnede, kunder, leverandører og andre eksterne nøglepersoner, som måtte have værdifuldt input. Vores internetbaserede 3D-værktøj genererer et detaljeret kort over, hvordan individer eller grupper relaterer sig til individet i jeres organisation. Vi måler enten ved hjælp af en af vores kapabilitets-modeller eller mod spørgsmål, vi har kreeret i samarbejde med Jer.

Udviklingen
En erfaren Mercuri Urval-konsulent analyserer undersøgelsen, og identificerer deltagerens udviklingsområder. Vi ser også på udviklingsområder i forhold til den aktuelle situation og de potentielle muligheder. Dernæst vurderer vi, hvordan individet kan udvikles i overensstemmelse med jeres virksomhed strategi. Det udmunder i en klar, relevant og resultatorienteret udviklingsplan.

Resultatet
Business 360 hjælper jeres medarbejdere med at være mere effektive, udvikle stærkere teams og komme tættere på kunderne. Helt overordnet hjælper vi jeres medarbejdere med at forstå jeres strategi og deres medvirken til at komme succesfuldt i mål.

Business 360-undersøgelsen anvendes til at få indsigt i adfærden hos et individ eller en gruppe. Vores metodik indarbejdes i velafprøvede, solide og robuste processer for at opnå en helhedsvurdering.

Vores mål er at understøtte, ikke at ødelægge eller kritisere.

Vi giver nænsom feedback. Det, vi finder ud af, kan anvendes til at give karriererådgivning eller til at hjælpe individet til at få et mere effektivt samarbejde med kunder, kolleger og andre nøglepersoner.

Den information, der stilles til rådighed, er tilbundsgående, idet den stammer fra mange kilder. Derfor er vores feedback pålidelig, og den motiverer deltagere til udvikling og forandring.

 

Derfor er Mercuri Urval førende i Human Resource
Vores konsulenter anvender vores egenudviklede værktøjer, fx vores kompetencemodeller med tilhørende spørgerammer. De anvender vores effektive 3D undersøgelses-værktøj og vores koncepter til udvikling af planer til karriereudvikling.

Den meget effektive og pålidelige Business 360-proces anvender vi over hele verden. Derfor har vi spørgerammer og internet-værktøjer tilgængelige på de fleste større sprog.

Business 360 kan kombineres med andre Mercuri Urval vurderings- og udviklingsværktøjer og -metoder.

Individual Assessment
Business Coaching

Vi leverer relevante resultater. Feedback og udviklingsplaner er fuldt integrerede og i overensstemmelse jeres virksomheds behov – både for organisationen og for individet.