Konsulentydelser

Lederudvikling

Brug lederpotentialet i jeres egen virksomhed, når de vigtigste poster skal besættes

Det siges, at man fødes til at være leder, men i forretningslivet kan man ikke umiddelbart forvente, at nogen enkeltperson passer præcist til kravene i en virksomheds strategi.

Der er mange udviklingsmodeller tilgængelige for at frigøre ledelsespotentialet, men det vigtigste spørgsmål at stille, før man begynder, er: Hvem har hvilket potentiale og til hvad?

Fordelene ved at udvikle virksomhedens interne potentiale taler for sig selv:
- Det bidrager til at fastholde nøglepersoner og skaber en intern talentmasse til at varetage fremtidige lederroller.
- Det skaber interessante muligheder for ansøgere og demonstrerer, at der er karriereveje for dygtige medarbejdere.
- Det styrker kontinuiteten i virksomhedens værdier og er med til at sikre gennemførelse af vedtagne strategier efter planen.
- Det begrænser risikoen - intern rekruttering er ofte mere omkostningseffektiv end ekstern rekruttering.

I Mercuri Urval har vi ekspertisen til at udvikle ledelsespotentialet hos enkeltpersoner såvel som i team og grupper. Når vi har forstået jeres forretning og strategi, bruger vi vores viden til at tilrettelægge målrettede programmer for din organisation og dens forretningsprocedurer. Med egenudviklede værktøjer og metoder vil vores erfarne konsulenter bistå med at identificere og frigøre præstationspotentialet hos dine ledere