Konsulentydelser

Hvordan fås et målbart resultat ud af en investering i udvikling?

Vi skaber os først et billede af virksomhedens og deltagernes behov, og hvad det overordnede mål er for programmet. Når vi har identificeret målsætninger og succeskriterier, samt opsat realistiske mål, tilpasser vi programmets stil, indhold og fokus sammen med jer for at øge deltagernes engagement undervejs i processen. Når programmet er afsluttet, følger vi op og måler resultaterne af programmet for at sikre, at I når det fastlagte mål.

 

Mercuri Urvals ekspertise
Vores udviklingsprogrammer er baseret på vores kernekompetencer:
• Ledelse
• Management
• Change Management
    - Kulturelle forandringer
    - Teamudvikling
    - Organisationsændringer
• Strategiimplementering
• HR og Talent Management
    - Best practice inden for rekruttering
    - Best practice inden for vurdering
    - Udvikling og læring
    - Performance Management
• Forretningsudvikling
    - Salg
    - Account Management

 

Hvorfor vælge Mercuri Urval?
• Vi arbejder globalt
• Vi er eksperter i at udarbejde og implementere udviklingsprogrammer
• Vi fokuserer på resultater, der holder (bl.a. train the trainer)
• Vi har forståelse for sproglige og kulturelle forskelle
• Vi har en praktisk tilgang til forretning og kan dokumentere vores kunders udbytte af vores arbejde
• Vi bruger effektive og præcise værktøjer, teknikker og ”best practice”-metoder
• Vi kan dokumentere vores succes og vores resultater

 

Hvornår kan vores programmer anvendes?
• Udvikling af ledelsens kapabiliteter
• Management-udvikling
• Ændre organisationens profil
• Opbygge nye kapabiliteter i organisationen
• Forandringsledelse og strategiimplementering

 

Processens tre faser

Den indledende fase:
• Vurdering af virksomhedens behov
• Fastsættelse af målsætninger
• Mercuri Urval udarbejder og tilpasser udviklingsprogrammet
• Afstemme forventninger, herunder sætte mål – ROI
• Formidling og programstyring
• Integration i virksomhedens eksisterende programmer/uddannelsesplaner (hvor det er relevant)

Implementeringsfasen – facilitering af workshops:
- Ekspertviden om adfærd og indlæring
- Tæt link mellem teori og praksis
- Fokus på konkret effekt på forretningen ved at skabe link mellem læring og arbejdssituationer
- Stand-alone eller integreret med andre udviklingsinitiativer
- Løbende rapportering af både proces og fremskridt

Accelerationsfasen – opfølgning:
- Fast-start handlingsplan for alle deltagere
- Vurdering af programmets effekt
- Klare anbefalinger til videre forløb
- Måling af ROI – return on investment

 

Cases
1. Bank i London: Udarbejdelse af udviklingsprogram med det formål at få direktionen til at beskæftige sig med lederudvikling og udvikling af deres individuelle lederevner.

2. En produktionsvirksomhed skulle foretage nedskæringer og måtte derfor foretage en del ændringer i virksomheden på kort tid. Hertil blev der udarbejdet et resultatorienteret og effektivt program til ledelsen i organisationen.

3. Global softwarevirksomhed, som skulle opbygge kompetencer inden for HR:
 - HR Business Partner-udvikling
 - Metoder til ændring af ”best practice”
 - Opbygge HR-afdelingens forretningsmæssige kompetencer

 

Kontakt os og få information om cases og referencer

Hør om vores FastStart™-løsning til accelerering af performance

Læs mere om vores ydelser inden for organisationsudvikling

Læs mere om hvordan du udvikler team, der skaber store resultater