Konsulentydelser

Udviklingsprogrammer

Udviklingsprogrammer skræddersyet til din virksomheds behov

Mercuri Urvals resultatorienterede udviklingsprogrammer styrker din virksomhed og gør det muligt at opnå målene.

Gruppebaserede coaching- og udviklingsprogrammer  giver vores kunder mulighed for at opbygge nye kapabiliteter. I den sammenhæng er information om ”best practice” og brug af gruppeseancer vigtige elementer i programmet.

Vi tilbyder udviklingsprogrammer, som er tilpasset dine behov inden for:
• Lederudvikling
• Management
• Specialister

Vores programmer bygger på den nyeste viden inden for området samt på handlingsbaseret læring.

Vi har stor erfaring med at forbedre forretningsresultater, og vores udviklingsprogrammer kan bruges på alle ledelsestrin. Programmerne varer typisk 3-6 måneder og kombinerer ledelsesteorier, forretningssimuleringsøvelser og handlingsplaner.

Vores programmer kobles ofte sammen med jeres egne uddannelses- og udviklingsprogrammer og kan inspirere medarbejderne til læring og til at anvende nye metoder.
 
Læs mere om, hvordan vi kan måle jeres resultater, hvis I bruger vores programmer og få mere information om, hvordan programmerne typisk ser ud.