Konsulentydelser

Organisationsudvikling

Optimer præstationerne gennem medarbejdere, kultur og strukturer

Hvis du sammensætter din organisation rigtigt, kan du effektivisere din forretning. Mercuri Urvals løsninger inden for organisationsudvikling hjælper dig til at se, hvordan din organisation ser ud nu, og hvordan du kan optimere den, så I kan præstere bedre.

Vi tilpasser organisationsudviklingsprogrammet til dine specifikke behov, og programmet indeholder typisk følgende aspekter:

1. Analyse og definition: Vi klarlægger din organisations nuværende profil og definerer, hvilke behov du har i organisationen.

2. Vurdering: Vores løsninger til medarbejdervurdering giver os mulighed for at  evaluere og benchmarke medarbejdere på alle niveauer i din organisation.

3. Implementering: Vi kombinerer vores erfaringer fra ovenstående med en detaljeret analyse af din virksomheds strategi og udarbejder herefter anbefalinger til, hvordan din organisation optimalt skal sættes sammen. Når vi samarbejder om implementeringen af din nye organisation, kan vi placere medarbejderne i de roller, der både matcher virksomhedens behov og den enkelte medarbejders evner.

Vi fokuserer på selve implementeringen og samtidig på at mindske de forandringer, medarbejderne oplever i den forbindelse. Skal du have succes, er det vigtigt, at den daglige forretning ikke bliver påvirket af, at medarbejdere og ledere skal bruge for mange ressourcer på at tilpasse sig de nye forhold.

Uanset om det drejer sig om omplacring af medarbejdere, at coache ledere til effektiv ledelse i en verden i forandring, ruste medarbejdere til hurtigt at performe (FastStart™) i deres nye rolle eller at træne dine medarbejdere i optimale arbejdsmetoder har Mercuri Urval  kapaciteten og specialisterne til at blive din change management-partner.

 

Hvorfor inddrage Mercuri Urval i organisationsudvikling?