Konsulentydelser

Organisationstilpasning med succes

Mercuri Urval hjælper virksomhedens ledelse med at forberede, udføre og implementere de nødvendige forandringer. Succesen med outplacement afhænger af ledelsens formåen til at lede tre forskellige parter i virksomheden, igennem tre faser delt i tre processer:


De tre involverede parter
Den øverste ledelse – de involverede medarbejdere – de øvrige medarbejdere

De tre faser
Før – undervejs – efter

De tre processer
Forberedelse – udførelse – implementering

Mercuri Urval hjælper alle tre involverede parter. Vi hjælper, træner og coacher den øverste ledelse før, under og efter organisationsforandringen. Vi coacher og rådgiver de berørte medarbejdere efter deres opsigelse. Vi hjælper ledelsen med at implementere en ny strategi, og vi hjælper med kommunikationen med de tilbageblevne medarbejdere, så de er forberedt til den nye strategi og de nye mål.

Læs mere om de tre involverede parter i en forandringsproces.