Konsulentydelser

Genplacering og omstrukturering

Match jeres medarbejdere til de ændrede krav

Nogle gange er rekruttering af nye medarbejdere eller udvikling af de eksisterende medarbejder ikke nok. De forandringer, I har behov for, kræver en mere fundamental omorganisering.

Måske har I behov for at omstrukturere i forbindelse med en faldende omsætning, hvis en margin bliver presset, eller når I skal implementere en ny vækststrategi. Det betyder, at virksomheden har behov for en ny form – og det kan vi hjælpe jer med.

Forandring af kapabiliteter
Vores processer, værktøjer og erfaring giver jeres virksomhed mulighed for at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med genplacering af medarbejdere. Først definerer vi en Right-Shape-model.

Med udgangspunkt i virksomhedens situation, og i samarbejde med jeres ledere og HR-afdeling, definerer vi, hvordan en omstrukturering kan se ud ved at sikre de:

• Nødvendige resultater og kapabiliteter
• Den optimale organisationsstruktur
• Specifikke jobbeskrivelser for hver position
• Sammenhæng mellem arbejdskraftplanlægning og forventede lønomkostninger

Forudse fremtidig succes
Baseret på Right-Shape modellen anvender vi Capability Review til at vurdere kapabiliteter og forudse, hvordan mennesker og jobs vil passe sammen.

Resultatet er en beskrivelse af forskellen mellem de kapabiliteter, I har i dag, og de kapabiliteter, I har behov for i jeres nye organisationsstruktur:
• Hvilke individer ligger tæt på de nye krav i jobfunktionen
• Hvilke individer kan udvikles til en ny rolle, og hvilken udvikling kræves
• Hvilke individer bliver I nødt til at afskedige
• Hvad er jeres præcise rekrutteringsbehov

Vi giver jer en klar og troværdig respons, som vi kommunikerer effektivt til de involverede. Herefter har I et solidt grundlag til at træffe beslutning om, hvordan I vil implementere den nye organisation og inden for hvilke tidsrammer.

Når beslutningerne er truffet, er det tid til effektivt at støtte de berørte, så  medarbejdernes interesser og jeres virksomheds behov skaber fælles fremdrift.

Mere information om organisationsudvikling

Se hvordan vi hurtigt og effektivt kan give jer outplacementydelser af højeste kvalitet.