Konsulentydelser

Genplacering og outplacement af dine medarbejdere

At sikre den rigtige organisering

Forandringer sker hurtige og hurtigere, og dermed bliver evnen til at omorganisere og genplacere jeres medarbejdere en konkurrencemæssig fordel – eller ulempe.

Når virksomheden står over for nye udfordringer, opstår der uundgåeligt et behov for at omplacere medarbejdere. Som arbejdsgiver kan I ikke risikere at ødelægge jeres renommé på grund af dårligt udførte omstruktureringer.

Derfor har I behov for at skabe en virksomhed, som har den rette fremtidige profil, og I har behov for at flytte mennesker i den rigtige retning. Det kalder vi for Right-Shaping.

RightShape™ jeres virksomhed
Right-Shaping er ikke kun et pænt navn for nedskæring eller omstrukturering. Det handler nemlig om mere end at nedbringe omkostningerne i forhold til den forventede omsætning.

Når virksomheden gennemgår store forandringer, hjælper Mercuri Urvals Right-Shaping-løsninger til at opnå de rigtige forretningsmæssige resultater.
Det handler om at omplacere medarbejdere til de rigtige jobs for at opnå bedre resultater. I forhold til de afskedigede medarbejder handler det om at give dem en ordentlig og anstændig støtte til deres videre færd.

Uanset hvad jeres behov for omorganisering er, så har vi den ekspertise og de løsninger, der skal til for at få det gjort rigtigt:
• Strategiske vurderinger af jeres medarbejdere for at identificere, hvem der kan møde fremtidens udfordringer – og hvordan de vil gøre det
• Håndtering af afskedigede medarbejdere på en professionel, støttende og effektiv måde
• Coaching af lederne i perioden, så de kan håndtere forandringer effektivt


Kontakt os i dag for at sikre at I kommer i RightShape!