Konsulentydelser

FastStart™ accellereret performance

Hjælp din nye medarbejder hurtigt i gang

Selvom dine nye medarbejdere matcher dine forretningsbehov perfekt, kan de skabe bedre og hurtigere resultater.

Mercuri Urvals FastStart™ proces hjælper dine nyansatte til at komme hurtigt i gang med deres nye job - uanset om de er rekrutteret internt eller eksternt. Vores mål er at få bedre og hurtigere resultater ud af tiltrædelsen af den nye medarbejder til stor glæde for begge parter. Der er både penge, tid og frustrationer sparet, og det bliver nemmere at fastholde de gode medarbejdere.

Nye medarbejdere skal ikke overlades til sig selv
FastStart™ processen accellererer resultatskabelse for både nye medarbejdere og medarbejdere, der har skiftet rolle internt:

1. Planlægning og målsætning
Mercuri Urval sætter i samarbejde med den nyansatte og den ansvarlige leder mål for jobbet.

2. Forståelse for den nye arbejdsplads

Igennem vores I-SWOT™ værktøj giver vi den nyansatte forståelse for at bruge sine styrker rigtigt på den nye arbejdsplads.

3. Forventningsafstemning

Sammen med den nyansatte udarbejder Mercuri Urval en 100-dages udviklingsplan, der bliver godkendt af den ansvarlige chef eller HR-afdelingen. Klare mål og forventninger sikrer en målrettet og accellereret opstartsproces.

4. Løbende opfølgning

Løbende opfølgnings- og coachingmøder afholdes mellem Mercuri Urval, den ansvarlige leder og den nyansatte for at analysere og diskutere, hvilke udfordringer/forhindringer der er enten i organisationen eller hos den nyansatte selv i forhold til at nå de fastlagte mål og aktiviteter.

5. Opfølgningsmøde

Efter ca. 6 måneder evalueres processen igen, og der fastlægges fremtidige aktiviteter for at opretholde momentum i den nye ansættelse.

Vores indsigt i og forståelse for vores kunders forretning gør, at Mercuri Urvals FastStart™ proces sikrer en succesfuld opstart af nyansatte og giver din virksomhed værdi fra dag 1.

Hvordan udvikler og fastholder du talenter?