Konsulentydelser

Strategiimplementering

Bliv en succes

Nye markedsforhold, udfordringer og muligheder kræver nye strategier. Den rette forretningsstrategi er den vigtigste forudsætning, resten handler om implementering. Mercuri Urval kan hjælpe jer med at implementere denne strategi.

Effektiv implementering vil forbedre jeres resultater. Mercuri Urvals implementering af nye strategier sikrer en hurtig og effektiv forandringsproces gennem kvalificerede medarbejdere.

Hvad er den bedste fremgangsmåde for implementering?
Mercuri Urvals kvalificerede analyser ligger til grund for vores evne til at tegne et billede af organisationens nuværende profil. Med denne viden kan vi samarbejde om at udvikle den bedste implementeringsplan for organisationen. Planen vil definere og fastsætte fremtidens nødvendige kapabiliteter og samtidig forøge de vigtigste aktiver organisationen har – nemlig medarbejderne.

Tilpasse organisationen til den nye strategi?
Mercuri Urvals brede vifte af personvurderingsværktøjer giver os muligheden for at evaluere organisationens medarbejdere på alle niveauer. Efterfølgende giver vi klare anbefalinger om organisationens optimale struktur efter strategiimplementeringen. Dette betyder ofte en omformning eller tilpasning i organisationen.

Forøge organisationens resultater?
Den potentielle succes afhænger af langt mere end blot den rette omstrukturering. De rigtige medarbejdere skal være på plads til implementeringen, og netop det er Mercuri Urvals centrale fokusområde. Succes kommer ved at give de rigtige ledere de rigtige muligheder – og mindske forandringsmodstand.

 
FastStart™  er udviklet til medarbejdere i nye roller
• Coaching af ledere som skal virke effektivt i en ny struktur
• Opbygge kapabiliteter hos medarbejdere, så de fungerer optimalt i nye strukturer
• Støtte de afskedigede medarbejdere der ikke er en del af den nye struktur

Mercuri Urval har mange års erfaring med at bistå organisationer og i at være en vigtig partner i implementeringen.

 
Læs mere om implementering af strategier.