Konsulentydelser

Salgsudvikling

Forbedring af salgsresultater

Kortsigtede salgsindsatser er ingen garanti for succes på lang sigt. Mercuri Urval kan  hjælper med at forbedre håndteringen af kunder og aktionærer gennem forbedrede salgsmodeller, strukturer og kompetencer.

Med ”Salgsudvikling” er målet at sikre, at jeres salgsorganisation understøtter jeres strategiske forretningsplan.  Når alt kommer til alt, kan en forbedring af salgsorganisationens performance være den hurtigste vej til at forbedre virksomhedens resultater.

Uanset om dit strategiske mål er forøget dækningsbidraget, omsætningsstigning fra de eksisterende kunder eller etablering af nye kunder eller markedsandele kan Mercuri Urval hjælpe dig.

Skab en position hinsides konkurrence
At skabe den grundlæggende indsigt i muligheder og trusler for dine salgsindsatser er det rigtige sted at starte en effektiv salgsudvikling.
Mercuri Urval tror på, at den mere langsigtede succes kun kan opnås ved opbygning af stærke kunderelationer.

Vores analyser af dine kunders oplevelser omfatter langt mere end de sædvanlige tilfredshedsundersøgelser. Vi tager temperaturen på dine eksisterende kunderelationer og analyserer, hvordan der bedst kan skabes værdi til og fra dem. Denne forståelse for dine kunders forretning giver dig mulighed for at identificere og imødekomme deres behov.

 

Omlægning af salgsområdet – trin for trin
1. Analyse
Mercuri Urval vurderer jeres nuværende forretningssituation og analyserer jeres kunders opfattelse af jer.  I den forbindelse nøjes vi ikke med at forstå, hvordan dine kunder gerne vil samarbejde med jer. Vi efterlader også et positivt indtryk af jeres virksomhed og budskabet om, at I arbejder målrettet på at forbedre jeres tilbud og services yderligere.

 
2. Design
Sammen med jeres virksomhed udarbejder vi den helt rigtige salgsmodel og struktur samt definerer de salgskapabiliteter og den adfærd, som er nødvendig for jeres udvikling.

 
3. Udvikling
Med udgangspunkt i vores personvurdering og uddybende interview evaluerer vi jeres medarbejderes potentiale til at generere større salgsresultater. Efterfølgende assisterer vi med at ansætte de rigtige kapabiliteter og med at træffe de rigtige afskedigelsesbeslutninger. Det kan inkludere coaching af udvalgte medarbejdere og team med det formål at udvikle de rigtige holdninger og adfærd, rekruttering og udvælgelse af nye salgstalenter og endelig støtte medarbejdere, som gerne vil prøve kræfter med nye interne eller eksterne udfordringer.


4. Implementering og opfølgning
6-12 måneder efter det afsluttede forløb gennemfører Mercuri Urval en evaluering, der belyser resultater og identificerer behov for eventuelle yderligere tiltag.

Læs mere om salgsudvikling.