Konsulentydelser

Fusioner og sammenlægninger

At samle kræfterne mangedobler kapabiliteterne

Tæt på 30% af alle fusioner og sammenlægninger forøger shareholder value. 30% er regulære fiaskoer. Forskellen er et direkte resultat af de mennesker, der er involveret.

Igen og igen har vi set, at forskellen mellem succes og fiasko ved fusioner og sammenlægninger afhænger af, i hvilken grad medarbejderne har været involveret i en struktureret integrationsproces. Uanset hvor store ligheder, der er mellem de to virksomheder på overfladen, spiller forløbet af sammenlægningen af de to kulturer og organisationer en afgørende rolle i den nye virksomheds succes eller fiasko.

Mercuri Urval forstår de følelser og faser, organisationer gennemlever under en sammenlægning. Gennem mange års erfaring med virksomheders overgangsperioder og integrationsprocesser har Mercuri Urval oparbejdet en solid indsigt i forandringsprocesser, som kan sikre jeres virksomhed succes:


• Planlæg integrationsprocessen
• Udvælg de rigtige medarbejdere
• Sammensæt de rigtige team
• Coach ledere og team

Ved proaktivt at tage fat i organisations- og medarbejderspørgsmål kan vi bistå jer med at sikre en succesrig indgang til og et positivt udbytte af den nye investering.

Læs mere om organisationsudvikling.