Konsulentydelser

Vurdering af kapabiliteter på bestyrelses- og direktionsniveau

Træf kvalificerede beslutninger om dine ledelsesaktiver

Dine ledere skal være dit mest værdifulde aktiv. De organisationer, der træffer kvalificerede beslutninger om deres ledelsesaktiver, er også de virksomheder, der øger deres konkurrenceevne, og som oplever fremgang.

Når en organisation gennemgår større forandringer, er det særligt vigtigt, at man kender den øverste ledelses nuværende og også fremtidige kapabiliteter – og det uanset om forandringerne skyldes organisk vækst, omstruktureringer, sammenlægninger, overtagelser eller ansættelser på ledelsesniveau.


Vi kan tilbyde dig en uafhængig og objektiv vurdering af dine ledelseskapabiliteter og dit potentiale.

 

Det er ikke nok blot at beskrive, hvad dine evner er
Vores unikke test kan give en idé om, hvordan ledere vil præstere fremover og kan matche lederen med nye udfordringer eller definere skræddersyede udviklingsområder. Vi tilpasser vores tilgang til dine behov, men typisk vil vi behandle disse tre spørgsmål:


Styrker og udviklingsområder
Hvad er den enkelte medarbejders og den samlede gruppes styrker og udviklingsområder?


Fyld hullerne
- Hvilke huller og udviklingsbehov er det realistisk, at I kan gøre noget ved?
- Hvem kan gå forrest?
- Hvilke medarbejdere kan drive virksomheden fremad?

Svarene på disse spørgsmål hjælper din virksomhed med at få større fordele af de kapabiliteter, der allerede eksisterer i virksomheden, og med at lave en mere præcis plan for fremtiden. Og uanset hvad vi spørger dig om, kan du være sikker på, at du kan omsætte det til praksis, som du kan bruge til noget.

Hvad er resultatet?
Dit udbytte er klare og specifikke anbefalinger til den enkelte medarbejder: karrierematch og personlig udvikling.

Indsigt i strategiske ressourcer: benchmarking med den samlede population, strategisk rekruttering eller udviklingsbehov, anbefalinger om fremtidige omplaceringer.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi tester og udvikler ledelsesteam – lokalt, nationalt og globalt – så tal med en af vores eksperter.