Konsulentydelser

Ledelsesmodeller

Skab rammerne for lederskab med store præstationer

En velgennemtænkt ledelsesmodel er en vigtig basis for en stærk forretning. Modellen sætter standarden for dine mest værdifulde aktiver og definerer, hvordan dine ledere skal agere, og hvilke kapabiliteter de har brug for til at kunne levere de resultater, du ønsker. Derudover danner modellen rammerne for din forretning og definerer virksomhedens kultur fra toppen.

For at kunne opbygge den rigtige ledelsesmodel skal der svares på fire nøglespørgsmål, som definerer de ledelseskapabiliteter og evner, jeres virksomhed har brug for nu og fremover:


1. Hvad er jeres mål for fremtiden
Når vi kender dine målsætninger, kan vi definere rammerne for den ledelsesmodel, som kan beskrive den lederadfærd og de kompetencer, dine ledere har brug for til at kunne møde morgendagens udfordringer. Men allerførst skal du tage stilling til dette:

2. Er strategien fastlagt?
Jeres strategi skal selvfølgelig skræddersys, for at I kan opnå jeres fremtidige mål. Før vi skaber en ledelsesmodel for jeres virksomhed, kigger vi sammen med jeres ledelsesteam på den nuværende og fremtidige strategi for jeres organisation. Og baseret på denne strategi:

3. Hvad er jeres vigtigste fokusområder?
Det siger sig selv, at I skal klarlægge de områder, I skal fokusere på for at kunne implementere jeres strategi, men det er samtidig en stor udfordring. Vores proces hjælper jer til at skabe en fælles vision i lederteamet og sikrer, at vi i fællesskab tager fat på nøglespørgsmålet.

4. Hvad skal du gøre for at nå dine mål?
I denne fase klarlægger vi, hvad du skal gøre for at opnå succes med dine vigtigste fokusområder og implementeringen af jeres strategi. Vores eksperter samler trådene og laver en ledelsesmodel, som er i overensstemmelse med jeres strategi, og som beskriver, hvad du forventer af dine ledere i fremtiden.
På den måde skaber vi en fremtidssikret ledelsesmodel, som er afstemt med jeres behov, og I kan samtidig bruge de kompetencer, jeres nøglepersoner har opnået, da de deltog i processen.


Der findes ikke lette løsninger
Hvis ledelsesmodellen skal have effekt, skal I bruge den som et væsentligt værktøj i jeres organisation – og vi er altid klar til at hjælpe jer med implementeringen, hvis I skulle få brug for det.


Kontakt en af vores eksperter og hør mere om ledelsesmodeller.