Konsulentydelser

Coaching af bestyrelse og direktion

Skab større værdi med selvindsigt

Coaching af bestyrelse og direktion hjælper ledere til at gøre det rigtige for deres organisation.

Vores executive coachingprogram sikrer, at ledernes prioritering stemmer overens med virksomhedens strategi, målsætninger og værdier.

Coaching er i sin grundform en proces, hvor coachen fungerer som katalysator for lederens egen problemløsning og udvikling af evnen til at udnytte sit potentiale. Et coachingforløb sætter perspektiv på arbejdslivet. Det hjælper med at bearbejde problemer, udnytte udviklingspotentiale og det giver anledning til refleksion og handling.

Mercuri Urval har udviklet et executive coachingforløb, der er specielt tilrettet de behov og ønsker, som topledere efterspørger. Executive coaching kombinerer styrken i coachingprocessen med en faglig og ledelsesmæssig sparring.

Med en direkte kobling til virksomhedens forretningsstrategi, mål og værdier sikres klart definerede mål for processen. I et executive coaching-forløb får du en personlig coach og sparringspartner med ledelses-/bestyrelseserfaring, der kan give dig medspil og modspil i relation til de udviklingsområder, du prioriterer.

Gennem objektiv evaluering, opmuntring og praktiske råd, givet i fortrolighed, bliver den enkelte leder i stand til at finpudse sine kapabiliteter. Det er ikke nok, at ledere bare lærer – vi hjælper dem også til at omsætte ideer til handling. Vores mål er at få ledere til ”at lære at lære”.

Ledere, som har været igennem et godt coachingforløb, skaber bedre resultater og er bedre rustet til at lede virksomheden gennem forandringsprocesser og skabe større værdi for virksomheden.

Klik her for mere information om Mercuri Urvals executive coahing.