Konsulentydelser

2015 skabte igen mange stærke samarbejdsrelationer med den offentlige sektor

2015 var et alsidigt og spændende år for Mercuri Urval i den offentlige sektor. Vi  deltog  i  en stor variation af samarbejder og opgaveløsninger bredt i sektoren;  i ministerier, styrelser, kommuner, uddannelses- og forskningssektoren samt i en lang række medlemsejede og -styrede organisationer.

I 2015 løste vores team på 25 dedikerede medarbejdere 400 opgaver for mere end 150 kunder. 280 af opgaverne var rekruttering og udvælgelsesopgaver, heraf 55 på direktør- og bestyrelsesniveau. Derudover gennemførte vi 50 meget forskelligartede analyse-, strategi- og udviklingsopgaver indenfor et bredt spekter af organisationer og institutioner. Disse opgaver var især ledelses- og lederudviklingsforløb: Nogle med fokus på individuel udvikling af ledere, og andre omfattede hele organisationer med fokus på alle lederniveauer samt positioner.

I det følgende vil vi give et indblik i de kundesegmenter som vi i 2015 arbejdede i samt de opgavetyper vi arbejde med.

Staten
I staten har vi i 2015 medvirket ved et stort antal ansættelser af bl.a. direktører, afdelingschefer og kontorchefer samt faciliteret diverse udviklingsforløb.

  • Som del af vores løbende aftale med Udenrigsministeriet (Danida) har vi i 2015 hjulpet med at finde nye kompetente og internationale rådgivere/specialister via vores skræddersyede rekrutteringsforløb.
  • For flere ministerier – herunder Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Skatteministeriet og SKAT – har vi i 2015 både bistået med at finde nye direktører, afdelingschefer og kontorchefer samt faciliteret teamorienteret topledelsesudvikling.
  • For styrelser som bl.a. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Sikkerhedsstyrelsen har vi eksempelvis faciliteret større ledelsesudviklings- og strategiimplementeringsforløb.

Kommunerne
Vi har i mange år haft tætte samarbejdsrelationer med over halvdelen af de danske kommuner – fra de allerstørste til de mindste. Her samarbejder vi over et meget bredt spektrum – fra det højeste  organisatoriske niveau med den politiske og administrative topledelse til institutionsniveauet i alle forvaltningsgrene. I 2015 løste vi opgaver i 38 kommuner.

Folkeskoleområdet oplever i disse år store forandringer og fyldte meget i vores opgaveportefølje i 2015, hvor vi har deltaget i samarbejder om bl.a. leder- og ledergruppeudvikling i et stort antal skoleforvaltninger.

Vi har generelt arbejdet med mangeartede udviklingsprojekter i forhold til ledelse, ledelsesstrukturer og ledergruppeudvikling på alle de kommunale forvaltningsområder, ligesom vi har deltaget i projekter om udviklingen af politikerrollen og samspillet mellem den politiske og den administrative ledelse.

Forsknings- og uddannelsessektoren
Vi har omfattende samarbejdsrelationer med alle dele af uddannelsessektoren, og har deltaget i et  stort antal ansættelser af  rektorer, dekaner, universitetsdirektører, vicedirektører og institutledere på Aarhus Universitet, København Universitet, Aalborg Universitet, CBS og RUC.  Vi faciliterer ligeledes outplacementforløb for universiteternes medarbejdere.

I 2015 havde vi også mange samarbejder med flere af landets University  Colleges – Metropol, UC Sjælland, Lillebælt, VIA og NEXT – hvor vi løste opgaver indenfor hele vores ydelseskatalog. Derudover havde vi fornøjelsen af at bidrage med et stort og stigende antal rektoransættelser samt strategi- og andre udviklingsprocesser på gymnasie- og erhvervsskolerne.

Offentlige selskaber
Offentlige selskaber blev et markant vækstområde for os i 2015. Vi fik, i et stærkt stigende omfang, mulighed for at deltage i samarbejder med mange typer af offentlige selskaber. Fx i de nye fælles beredskaber, som blev etableret i hele landet, samt på havneområdet. Generelt oplevede vi stor vækst i efterspørgslen på samarbejde og efter vores ydelser fra alle typer af offentlige forsyningsselskaber indenfor bl.a. energi, vand og renovation.

Regionerne
I regionerne arbejdede vi med ansættelser af direktører, vicedirektører og chefer på forvaltningsniveauet og i de øvrige regionale virksomheder.

De medlemsejede organisationer
Denne gruppe af kunder har over en årrække udgjort en stigende del af vores arbejdsområde, og i 2015 omfatter vores samarbejdspartnere således NGO’er, branche- og erhvervsorganisationer, politiske  partier, faglige organisationer, boligforeninger og mange andre.

Internationalt 
På det internationale plan har vi med glæde og stolthed arbejdet med og  for:

• Europakomissionen
• Det Europæiske Råd
• Europaparlamentet
• WHO
• UNICEF
• Industrialiseringsfonden, m.fl.