Konsulentydelser

Vores unikke styrker

Vi skaber værdi for vores kunder, fordi vi ved, hvad vi taler om, når vi rådgiver. Vi har prøvet det mange gange før. Vi er et stort konsulenthus med 80 konsulenter i Danmark (og ca. 1.000 internationalt). Vi har en størrelse – og muskler – der gør det muligt for os at dedikere udviklingsresurser, så vi kan være ajour med den seneste forskning, viden og erfaringer på de områder, vi rådgiver inden for.

Vi rådgiver på en stor variation af opgaver. Særligt på disse 4 har vi unikke erfaringer og kompetencer:

• Ansættelsesforløb på alle niveauer i offentlige organisationer: direktører, chefer, ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer. Vi beskriver her, hvordan vi hjælper kunderne med at sikre kvalificerede og pålidelige grundlag for gode ansættelsesprocesser og -beslutninger. Vores ansættelsesforløb er - som det eneste konsulentfirmas - ISO-certificeret (ISO 10667-2), og vi følger Forvaltningslovens regler og Persondatalovens bestemmelser for behandling af personfølsomme oplysninger.
Mercuri Urval medvirker årligt ved mere end 1200 ansættelser, heraf over 300 i den offentlige sektor.

• Udvikling af ledere og lederteam. Vi beskriver her, hvordan vi tilgår udviklingsprocesser for ledere. Vores grundholdning er, at ledelse er en faglighed, der kan defineres og udvikles. Vi udvikler ikke ledere, det gør de selv - men vi kan hjælpe til. Udvikling og forandringer forudsætter en positiv motivation hos lederen. Benjamin Franklin formulerede det sådan: ”Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”.
Vi gennemfører vores udviklingsforløb efter aftale med kunden og med anvendelse af en stor variation af metoder og værktøjer; seminarer, workshops, gruppefacilitering og coaching, når vi bidrager til udvikling af ledere og ledergrupper i alle dele af og på alle ledelsesniveauer i den offentlige sektor. Vi er godkendte SKI-leverandører på området.

• Organisations- og ledelsesudvikling. Organisationer skaber de ønskede resultater og lykkes, fordi lederne gør det rigtige; udøver den nødvendige lederadfærd. Sandsynligheden for at lederen gør det rigtige er størst, når hun eller han er den rette til jobbet. Dvs. har den rette faglighed, den rette motivation og den rette personlighed. Ændres resultatkravene til organisationen, har det konsekvenser for hvilken adfærd, der skal udøves og dermed, hvordan lederes og medarbejderes kompetencer skal udvikles. Vi hjælper organisationer med at sikre sammenhængen mellem resultater, adfærd og profiler.
Vi faciliterer forløb, hvor organisationen i involverende processer definerer sin ønskede vision, mission, strategi, værdier og kultur. Vi rådgiver om hvilken organisering og ledelsesstruktur, der giver de bedste betingelser for realisering af organisationens mål og strategier. Også på dette område er vi godkendte SKI-leverandører.

• Coaching. Vores coaching tager udgangspunkt i den enkelte leder og er baseret på en overbevisning om, at lederen er i stand til selv at formulere sine udfordringer og udviklingsområder -og med den rigtige coach, også selv er i stand til at generere de svar, der fører til konkrete individuelle handlinger.
 Det er dokumenteret, at metoden øger coachingens indflydelse på både det personlige og det forretningsmæssige plan, og læringen bliver en aktiv proces, og ikke blot en teoretisk proces.
 Vores coaches har alle gennemgået og bestået den praktiske og teoretiske Mercuri Urval business coaching-uddannelse - et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb baseret på Activity Based Coaching and Development (ABCD), der lever op til ICF's etik og normer.