Konsulentydelser

Kontaktforløb

Mercuri Urval tilbyder som anden aktør at gennemføre dit kontaktforløb. Formålet med kontakt- og aktiveringsforløbet hos Mercuri Urval er, at du hurtigst muligt kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Vi ønsker at motivere, tilrettelægge og målrette din jobsøgning, så du er i stand til at imødekomme de særlige udfordringer, du møder på vejen mod beskæftigelse og på sigt opnår et job, som du ønsker dig - og trives i.
 
Kontaktforløbet indeholder individuelle samtaler minimum hver 10. uge. Under forløbet danner vi os et overblik over dine jobmål og ressourcer, og hvad der særligt skal sættes fokus på for at hjælpe dig videre i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
 
Det individuelle kontaktforløb kan jf. aftale med din personlige konsulent suppleres med deltagelse i et 4 ugers jobsøgningsforløb, hvor du vil få mulighed for at danne netværk med de øvrige deltagere i kontaktforløb hos Mercuri Urval. Du har under kontaktforløbet også mulighed for at få sparring i forhold til etablering af virksomhedspraktik og løntilskuds-ansættelser.

Kontaktforløb (klik på et link for at læse mere)
Yderligere information om kontakt- og aktiveringsforløb hos Mercuri Urval A/S

6 ugers jobsøgningsforløb ifm. kontaktforløb

 

Læs mere om vores individuelle forløb

Læs mere om vores holdforløb