Konsulentydelser

Imellem jobs

Aktør på arbejdsmarkedet

Når man som ledig skal finde nye udfordringer
Siden 1992 har vi været en aktiv spiller inden for vejledning af ledige på vej mod nye udfordringer. Vi udbyder en lang række effektive forløb – såvel individuelle som holdbaserede – til ledige, der skal afklares, motiveres og støttes i deres aktive handlinger for at positionere sig i deres næste job eller uddannelse.

Med det offentlige beskæftigelsessystem (kommuner og jobcentre) som opdragsgivere gennemfører vi en lang række kurser og uddannelses-forløb samt individuelle rådgivnings- og coachingforløb for alle grupper af ledige.

Formålet i alle aktiviteter er at sætte den enkelte kandidat i stand til at arbejde målrettet og effektivt med aktiviteter, som bringer vedkommende tættere på et job eller en uddannelse. Den viden, som vi igennem årene har akkumuleret – blandt andet via et meget stort antal stillingsbesæt-telser – stiller vi således til rådighed for personer, der aktuelt er på vej ud på arbejdsmarkedet igen efter en kortere eller længere ledighedsperiode.

OBS: Ikke alle forløb gennemføres på samtlige undervisningssteder.

 

Læs mere om vores individuelle forløb
Læs mere om vores holdforløb
Læs mere om vores kontaktforløb