Find dit nye job

Bidragsansvarlig, privatmarkedet

Udvikling • Implementering • Opfølgning

Bidragsansvarlig for privatmarkedet
Du bliver del af en forening, der arbejder med en ambitiøs vækststrategi, og som befinder sig på en spændende og væsentlig forandringsrejse. Du refererer direkte til fundraisingchefen og varetager en mangfoldig og udfordrende stilling i en nøgleposition i Gigtforeningen, hvor du har ansvaret for en væsentlig del af privatsegmentet, der vedrører foreningens 1:1 bidragsaktiviteter.

Du får ansvaret for den overordnede bidragsstrategi i forhold til privatmarkedet. Herudover får du ansvaret for de eksisterende bidragsaktiviteter som 1:1 DM og lotteri. Fokus på den digitale udvikling er en væsentlig prioritet. Arvemarkedsføring samt major donors og webshoppen er ligeledes placeret i området, som du bliver fagansvarlig for og skal drive sammen med 2-3 kolleger, der arbejder med henholdsvis lotteri, 1:1 DM og webshop/lager.

Du udarbejder markedsstrategier for dine funktionsområder – baseret på relevante markedsanalyser. I tæt samarbejde med dine kolleger implementerer og eksekverer du på tiltag, ligesom du sikrer at disse forankres bredt i Gigtforeningen. Du sikrer endvidere, at igangværende projekter er veldrevne og profitable samt løbende evaluerer og tilpasser udvikling og forventninger til disse.

Stærk på eksekvering og med kommerciel tæft
Du har en merkantil uddannelse og 5-10 års erfaring fra en kommerciel stilling i en NGO, privat virksomhed eller på bureausiden, hvor du har arbejdet med forretningsudvikling, salg/marketing eller projektledelse. Du har erfaring med digitale medier og har indsigt i, hvordan dette område bedst kan understøtte 1:1 fundraising.

Du er stærk på det operationelle og følger opgaverne til dørs, samtidig med at du formår at operere på et strategisk niveau. Du er proaktiv og kvalitetsbevidst og håndterer dine arbejdsopgaver selvstændigt  og på et højt fagligt niveau.
Som person har du en engageret og positiv tilgang til dine opgaver og ikke mindst dine kolleger. Du er ambitiøs og evner at bidrage til udviklingen af privatsegmentet. Endelig  behersker du dansk i skrift og tale og kan begå dig på engelsk.

Gør en forskel for tusinder af mennesker
I et nyt organisatorisk set-up tilbydes du et spændende, afvekslende og udfordrende  job i en af landets største og mest betydelige patientforeninger. Du spiller en central rolle i, at Gigtforeningen kan udøve sit virke i relation til at udvikle behandlingsmuligheder og arbejde med forebyggelse for, at livskvaliteten for mange tusinde danskere, der er ramt af en gigtsygdom, forbedres.

Du får din daglige gang i Gigtforeningens sekretariat, der ligger ved Lyngbyvejen i Gentofte.
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-03042).

 • Firma:
  Gigtforeningen
 • Stilling:
  Bidragsansvarlig, privatmarkedet
 • Hjemmeside:
  www.gigtforeningen.dk
 • Sted:
  Gentofte / Danmark
 • Referencenummer:
  DK-03042
 • Publiceringsdato:
  20.03.2017

Gigtforeningen styrker, støtter og kæmper for mennesker, der har en hverdag, som er påvirket af en gigtsygdom – for der er ikke andre, der gør det. Gigtforeningen er en af Danmarks største private sygdomsbekæmpende organisationer med 80.000 medlemmer.

Gigtforeningen kæmper for, at færre er plaget af smerter og nedsat fysisk funktion og giver mennesker viden og værktøjer til selv at handle. Gigtforeningen støtter gigtforskning i forebyggelse, behandling og rehabilitering med over kr.10 mio. om året. Foreningen ejer og driver et gigthospital samt tre behandlingscentre. Gigthospitalet – Kong Chr. X’s Gigthospital – flytter fra Gråsten til Sønderborg i nyere og mere moderne faciliteter i 2018. Behandlingscenter SANO, der er en samlebetegnelse for de tre behandlingscentre, ligger med afdelinger i Skælskør, Middelfart og Aarhus.

Foreningens over 500 aktive frivillige medlemmer afholdt sidste år næsten 1.400 forskellige arrangementer rundt om i landet. Gigtforeningen har hjemsted i Gentofte Kommune, hvor også sekretariatet, der beskæftiger 51 medarbejdere, er beliggende (Gentoftegade 118, 2820 Gentofte).