Find dit nye job

Kontorchef Faglig Service (genopslag)

Ledelse af stærke fagligheder i hjertet af Socialforvaltningen

Faglig Service er centralt placeret i Socialforvaltningens maskinrum og understøtter i mange arenaer: Tæt på driften med faglig ekspertise og procesunderstøttelse, tæt på det politiske system med kvalificerende beslutningsoplæg og meget tæt på forvaltningsledelsen. Stabens ydelser er stærkt efterspurgte, og det betyder, at hverdagen er dynamisk og travl – hver dag. Det indre liv i Faglig Service er, udover travlhed, præget af en god kollegial tone og stemning; den sociale kapital er høj.

Stillingen som kontorchef indebærer en stor variation og mangfoldighed af roller og opgaver, og tilbyder således en stor ledelsesmæssig aktionsradius. Væsentligst er rollen som personaleleder for ca. 25 højtuddannede specialister og generalister, som kan meget selv, men som også efterspørger nærværende og kompetent ledelse. Personalegruppen er bredt sammensat af mange forskellige fagligheder og personligheder, og der er stor spredning i erfaring og anciennitet. Det kræver en leder, der kan samarbejde og lede forskelligt ud fra de forskellige behov. Vores kommende kontorchef har ideelt set erfaring med personaleledelse, men kan også komme med erfaring som faglig leder, koordinator eller tilsvarende af medarbejdere med akademisk baggrund.  Ud over ledererfaring vil det også blive vægtet, at kontorchefen selv brænder for forvaltningens kerneopgaver, som medarbejderne gør det.

Vores nye kontorchef er en holdspiller, der i stabschefens ledergruppe, sammen med stabens tre øvrige kontorchefer, bidrager til at skabe sammenhæng og koordination, så driftsområderne og forvaltningsledelsen oplever et effektivt og værdiskabende samarbejde med staben.

Stillingen tilbyder således en meget betydelig mulighed for at øve indflydelse og gøre en positiv forskel i en dynamisk og faglig kompetent socialforvaltning, der løser opgaver på et stort og højt prioriteret velfærdsområde i Aarhus Kommune.

Lyder det interessent, kan du læse mere om stillingen, socialforvaltningen og ansættelsesproceduren på www.aarhus.dk og i det uddybende notat.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval, på tlf. 4073 4950 eller stabschef Lotte Lyhne på tlf. 4185 4040.

Du kan søge jobbet ved at uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (reference-nummer: DK-02999). Ansøgningsfristen udløber den 5. juni 2017, kl. 10.00.

 • Firma:
  Aarhus Kommune
 • Stilling:
  Kontorchef Faglig Service (genopslag)
 • Hjemmeside:
  www.aarhus.dk
 • Sted:
  Aarhus/Danmark
 • Referencenummer:
  DK-02999
 • Publiceringsdato:
  04.05.2017

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er delt op i to forvaltninger og en fælles stab og beskæftiger 4.000 medarbejdere. Socialforvaltningen er organiseret i tre driftsområder ”Familier, Børn og Unge”, ”Socialpsykiatri og Udsatte Voksne” og ”Voksenhandicap” samt en fælles stab med fire enheder 1) Faglig Service 2) Ressourcestyring 3) Ledelse & Politisk Betjening 4) Udvikling, der tilbyder driftsområderne specialviden og en række specialfunktioner.