Find dit nye job

Uddannelseschef til Konventum (LO-Skolen)

Vi søger en visionær og relationsskabende uddannelseschef, der kan stå i spidsen for Konventum Uddannelses udbud af videreuddannelse og kurser for kompetenceudvikling og personlig udvikling

Konventum Uddannelse tilbyder i samarbejde med LO-forbundene og Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) uddannelser, der styrker medarbejdere, tillidsvalgte, ledere og bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde. Vi er specialister i læring, så selv svært stof bliver gjort let og forståeligt. Tusindvis af tillidsvalgte er uddannet hos os, og vi ønsker fortsat at være en tværfaglig og samlende kursusplatform på tværs af fagbevægelsen.

Vores tilbud spænder fra aktuelle fællesskabsuger på tværs af forbundene til egentlige uddannelser, fx den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, en akademiuddannelse i ledelse og uddannelser for medarbejdervalgte bestyrelser. Endelig tilbyder vi konsulentydelser om social kapital, CSR, teambuilding, facilitering osv.

Ydelser og aktiviteter, der matcher fagbevægelsens behov
Med reference til Konventums direktør skal du lede et team af seks engagerede konsulenter, der spænder bredt over forskellige fagområder, undervisningskompetencer og konsulentfærdigheder.

Konventum Uddannelse er en konsulentforretning med indtægtsdækket virksomhed. Dine kernekunder er LO-forbundene, som i stor udstrækning støtter og betaler for medlemmers uddannelsesaktiviteter. Som uddannelseschef er din opgave at inspirere og motivere forbundene centralt og decentralt til at købe uddannelsesaktiviteter og konsulentydelser med udgangspunkt i de aktuelle behov og strategiske mål.

Du får desuden det økonomiske ansvar for Konventum Uddannelse og skal derfor også have fokus på at udvikle forretningen, sikre økonomistyring og budgetlægning for uddannelses- og konsulentydelserne samt bidrage til og operere inden for Konventums samlede aktiviteter. Som uddannelseschef indgår du i den samlede ledelsesgruppe i Konventum.

Kan du lede og inspirere?
Vi leder efter en chef, der har et godt kendskab til LO-fagbevægelsen, dens eksterne udfordringer og dens interne forhold. Du kender til den danske model, overenskomstsystemet, det fagretslige system, arbejdsmiljøarbejdet og organisering. Kendskab til FIU er desuden en fordel.

Du har ledelseserfaring og undervisningserfaring samt kendskab til HR, ansættelsesretlige regler, efteruddannelsesmuligheder for medarbejdere m.v.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til salg, udvikling og tilrettelæggelse af uddannelse, drift af konferencevirksomhed og konsulentarbejde.

Du har solid erfaring med økonomi- og projektstyring.

Derudover leder vi efter en uddannelseschef, der

 • Har en relevant uddannelse, gerne med en lederuddannelse på masterniveau
 • Har politisk tæft og er stærk til at skabe, udvikle og begå sig i sit netværk
 • Kan performe og forhandle på alle niveauer og i øjenhøjde med fagbevægelsens tillidsvalgte, ansatte og engagerede medlemmer,
 • Kan sælge uddannelsesaktiviteter og konsulentydelser til forbundene med fokus på deres behov og ønsker
 • Inspirerer til nytænkning og aktivitet, men som også når i mål med aktiviteterne
 • Kan sætte realistiske mål og træffe de nødvendige beslutninger
 • Er ordentlig og har en naturlig, tillidsskabende og humørfyldt gennemslagskraft

Endelig leder vi efter en uddannelseschef, der kommunikerer ubesværet med alle, og som er excellent til både at håndtere og formidle kompleksitet. Du er en udadvendt og social person, der kan inspirere til fælles samarbejde på alle niveauer og gå i spidsen, uden af være for fin til at give en hånd med i det praktiske.

Praktiske informationer
Arbejdspladsen er Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Lønnen efter aftale.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til i fortrolighed at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne John Reynolds, tlf. 5076 1222 og Bjarke Lindemann, tlf. 9135 6948. Det er også muligt at kontakte administrerende direktør Marina Hoffman på tlf. 4928 0901 med henblik på uddybende spørgsmål.

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-02984) senest den 5. april 2017 kl. 10.00.

Der afholdes samtaler den 20. og 25. april. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2017.

 • Firma:
  Konventum
 • Stilling:
  Uddannelseschef til Konventum (LO-Skolen)
 • Hjemmeside:
  www.konventum.dk
 • Sted:
  Helsingør
 • Referencenummer:
  DK-02984
 • Publiceringsdato:
  15.03.2017

Et samlende center tæt på skønne Øresund
Konventum Uddannelse er en afdeling i Konventum A/S. Konventum er et moderne konference-, kursus- og uddannelsescenter i Helsingør med udsigt over Øresund.  Konventum har mere end 40.000 gæster om året, og vi er ca. 100 ansatte. Konventum åbnede som LO-skolen i 1969 og har siden været et samlingspunkt og en drivkraft i uddannelse af fagbevægelsens medlemmer, ansatte og tillidsvalgte. Konventum er ejet af Fonden LO-skolen, der som erhvervs¬drivende fond varetager administrationen af den samlede koncern, herunder videreudvikling af den fredede bygning.