Find dit nye job

Vicedirektør/administrationschef til Det Kgl. Bibliotek

Aarhus • København

Den 1. januar 2017 fusionerede Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København. Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek var i forvejen under sammenlægning med Det Kongelige Bibliotek og disse institutioner er derfor også en del af fusionen.

Institutionerne er blevet samlet under navnet Det Kgl. Bibliotek. Den samlede organisation omfatter i alt ca. 800 medarbejdere og arbejder i 2017 med et udgiftsbudget på ca. 600 mio. kr. Der er ca. 70 ansatte i det samlede administrative/ tekniske område.

Det Kgl. Bibliotek søger nu en ny vicedirektør/administrationschef til at videreføre og udvikle institutionens samlede administrative område.

Opgaven
Vicedirektøren/administrationschefen er leder af det administrative område, som omfatter økonomi, jura, HR/personale, bygningsdrift, sikring samt øvrige støttefunktioner. Disse funktioner findes i såvel København som Aarhus, og det er derfor nødvendigt, at den nye chef tilbringer en del af sin arbejdstid på begge lokationer. Vicedirektøren/administrationschefen skal sikre ledelse, drift og udvikling af administrationens enheder med henblik på, at administrationen til enhver tid kan levere den rette administrative understøttelse af Det Kgl. Biblioteks kerneområder.

Institutionen har i dag en velfungerende administration med velfungerende afdelinger. Opgaven er derfor at videreudvikle administrationen og skabe en opgavemæssig harmonisering og en fælles kultur. Et arbejde med at skabe en fælles systemmæssig platform (for budget/regnskab, løn og HR-administration, time- sagsregistrering, journalisering m.v.) pågår og vil være nået langt ved vicedirektørens tiltrædelse. Der vil herefter skulle være stort fokus på harmonisering og udvikling af processerne omkring systemanvendelsen.

Vicedirektøren/administrationschefen er medlem af Det Kgl. Biblioteks direktion, som har i alt syv medlemmer.

Fusionen er relativt ny, og Det Kgl. Bibliotek har endnu ikke fuldt ud fundet sin endelige organisatoriske form. Biblioteket er således på vej ind i en spændende periode, hvor direktionen skal finde og udvikle de bedste rammer for institutionen. Der vil således skulle arbejdes med at skabe en fremtidssikret organisation, hvor sikker drift og høj kvalitet er i fokus. Den nye organisation skal endvidere give rum for synergier på tværs i organisationen, og den skal sikre et stabilt fagligt fundament for de udviklingsopgaver og omstillingsbehov, som forventes i de kommende år. Den nye vicedirektør/administrationschef vil få en central rolle i dette arbejde.

Kvalifikationer
Den nye vicedirektør/administrationschef skal være en markant og dygtig leder, som med afsæt i organisatorisk og strategisk indsigt kan sætte retning og være den samlende figur i opgaven med at bringe administrationen videre. Opgaven kræver en leder, der besidder gennemslagskraft, samarbejdsevner og gode kommunikative evner, og som samtidig formår at skabe overblik og resultater i en nyligt sammenlagt organisation med forskellige kulturer og historier.

Der er dygtige ledere i institutionens nuværende administration, og det forventes, at den nye vicedirektør har en grundlæggende indsigt i og erfaring med ledelse af de store opgaveområder inden for administrationens område. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye chef besidder:

 • bred erfaring med ledelse i større politiske organisationer på strategisk niveau, og hermed også erfaring med ledelse gennem ledere
 • erfaring med forandringsprocesser, gerne fusioner, især i forhold til at definere tydelige mål og skabe fælles kultur
 • blik for at lede på tværs af fysiske lokationer og lyst til at være synlig i såvel Aarhus som København
 • evne til at yde kvalificeret strategisk sparring til direktør, sideordnede ledere og lederne i egen organisation.

På det personlige plan forventes der en chef, som

 • er udadvendt og evner til at begejstre og skabe dynamik i organisationen
 • er vedholdende, robust af natur og har en høj arbejdskapacitet
 • har gode proceskompetencer og evner at lede en forandringsproces med resultater
 • er god til at facilitere processer
 • har gode kommunikative evner og kan kommunikere klart og tydeligt på alle niveauer såvel i som uden for organisationen.

Den nye vicedirektør/administrationschef skal have en relevant videregående uddannelse gerne suppleret med en formel lederuddannelse.
Uddybende kravprofil for stillingen kan ses her og organisationsdiagram kan ses her

Yderligere information
Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved fortrolig kontakt til direktør Svend Larsen, Det Kgl. Bibliotek, på telefon 2425 9370, mail: sl@kb.dk eller Mercuri Urval, direktør Jan Thomsen på telefon 4040 7719, mail: jan.thomsen@mercuriurval.com

Ansøgere bedes bemærke tidsplanen: 1. samtalerunde afholdes den 4. april 2017 og 2. samtalerunde den 25. april 2017. Ansættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest herefter.

Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37) og ønskes besat på åremål.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02994). Ansøgningsfristen udløber den 30. marts 2017, kl. 10.00.

 


 • Firma:
  Det Kgl. Bibliotek
 • Stilling:
  Vicedirektør/administrationschef til Det Kgl. Bibliotek
 • Hjemmeside:
  www.kb.dk
 • Sted:
  Aarhus / København / Danmark
 • Referencenummer:
  DK-02994
 • Publiceringsdato:
  14.03.2017

Den 1. januar 2017 fusionerede Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København. Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek var i forvejen under sammenlægning med Det Kongelige Bibliotek og disse institutioner er derfor også en del af fusionen.

Institutionerne er blevet samlet under navnet Det Kgl. Bibliotek. Den samlede organisation omfatter i alt ca. 800 medarbejdere og arbejder i 2017 med et udgiftsbudget på ca. 600 mio. kr. Der er ca. 70 ansatte i det samlede administrative/ tekniske område.

Det Kgl. Bibliotek søger nu en ny vicedirektør/administrationschef til at videreføre og udvikle institutionens samlede administrative område.